Niklas Linder (f d Johansson) ser att elever som har engagerade föräldrar och ett starkt stöd hemifrån ofta presterar bättre i skolan. Och han tycker att ungas intresse för samhällsfrågor ökar. "Jag tror att det beror mycket på kraften i sociala medier. Det är positivt", säger han. Foto:

Niklas Linder vill att barn får samma möjligheter

#kandulova

Niklas Linder tycker att lärare har det viktigaste yrket i världen. Han tycker att skola och utbildning är den mest angelägna valfrågan därför att barn som får känna sig värdefulla växer upp till goda samhällsmedborgare.

Som högstadielärare på Järvenskolan Södra följer han många av Katrineholms ungdomar mellan 13 och 16 år. Han tycker om att vara lärare.

– När man är med ungdomar kan vad som helst hända, säger han glatt.

Han använder gärna musik och sketcher i sin undervisning för att nå fram till ungdomarna. Till exempel att göra en raplåt om samhällsekonomin och använda i undervisningen. Demokrati och politik är också centrala frågor.

– Det handlar mycket om att få unga att förstå hur mycket det faktiskt är som påverkas av politik. Tränar man till exempel fotboll någonstans på eftermiddagarna ligger det faktiskt ett politiskt beslut till grund för den fotbollsplanen, säger han.

Skolan bygger mycket på att läsa och skriva. Niklas Linder ser att ungas läsande sjunker.

– Jag jobbar mycket med källkritik i min undervisning. Men jag är oroad över hur dålig koll många ungdomar har på hur samhället fungerar. Få läser böcker, dagstidningar eller ser på nyheter. Många unga läser mest vad deras kompisar delar på sociala medier och där blir informationen väldigt vinklad, säger han.

Niklas Linder märker att killar läser mindre än tjejer. Han tror att där finns en koppling till att killar även har sämre skolresultat än tjejer.

Han höjer avvärjande på händerna.

– Jag vet att det här är minerad mark. Men förmodligen hänger det även ihop med könsroller. Det finns en norm att killar inte ska vara duktiga i skolan. Skolan har lyckats sämre med att nå fram till killarna, säger han.

Skolan är en hårt prövad arbetsplats för både elever och lärare. Niklas Linder ser många unga som blir stressade av kraven på att prestera och få bra betyg. Men även de som redan presterar bra är stressade.

– Det skulle underlätta om skolan i stället kunde förknippas med något positivt och glädjefyllt. Många unga upplever snarare att skolan är en plats man kommer till för att misslyckas, säger han.

Fler lärare och mindre administration är också viktigt för kvaliteten på undervisningen. Men även för att göra arbetsförhållandena bättre och locka fler till läraryrket.

Niklas Linders fråga till Katrineholms politiker lyder:

– Kan du lova att alla barn som växer upp i Katrineholm får samma möjligheter att lyckas och utvecklas?

Vill du också ställa en fråga till politikerna? Klicka här!

Vill du ställa en fråga till politikerna?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter till oss men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Följ hur svaren på frågan du ställt kommer in på samma sajt. Du kan också dela din fråga, och politikernas svar, i sociala medier.

LÄNKKlicka här för att ställa din fråga

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmÄmne/Val2018#kandulovaUngdomarskola och utbildning
Relaterat