Grönt ljus för Världens mat

Katrineholm

Förbudet mot livsmedelsbutiken Världens mat att hantera oförpackat kött har upphävts, efter att kontroller visat att butiken nu uppfyller kraven.

Kuriren kunde i slutet av november berätta om att butiken förbjudits att hantera oförpackat kött och chark efter att flera brister uppdagats hos butiken. Det handlade om att köttet förvarades på ett bristfälligt sätt, att det inte fanns något handtvättställ för dem som arbetar i köttavdelningen och att slitna arbetsytor var smutsiga av köttspill, bland annat.

Redan den 30 november gjordes en uppföljande kontroll av Katrineholms kommuns inspektörer. Då konstaterades att bristerna åtgärdats, och att förbudet därmed upphävs.

Kommunen har också genomfört en rad andra livsmedelskontroller. Det handlar om restauranger, som har inspekterats och där en del brister har kunnat konstateras.

Bland annat förbjuds en pizzeria att kyla ner kött och att servera redan nedkylt kött. Detta eftersom pizzerian inte har kunnat lämna en tillfredställande redovisning av vilka rutiner för nedkylning man använder sig av. I beslutet konstateras att det måste framgå av rutinerna när och hur det kontrolleras att det nedkylda köttet har håller en temperatur på åtta grader.

En annan pizzeria har ålagts att åtgärda sitt frysaggregat, som är i behov underhåll. Två restauranger får föreläggande eftersom de inte sorterat matavfall på rätt sätt. Matavfallet ska av miljöskäl sorteras ut, men på en restaurang sker detta inte alls, och på en annan läggs även annat avfall i de gröna påsarna, som bara ska innehålla matavfall.

Ytterligare en restaurang får ett föreläggande eftersom det upptäckts att en förpackning med livsmedel förvarats öppen i en frys. På restaurangen var det också en ur personalen som inte använde hårskydd.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

HandelLivsmedel
Relaterat