• "Arbetsmiljö ska vara bra – inte bara dräglig", säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). 1576 personer hade igår kl 15.00 delat Sara Klassons öppna brev till Patrik Sikt, chef för ordinärt boende och Ulrika Truedsson (s), vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto:
  • 27 juli 2018
  • 28 juli 2018
  • 30 juli 2018
1/

Göran Dahlström (S): "Jag är förbannad"

Katrineholm

Personal inom hemtjänsten har gått ut på sociala medier och berättat om hur extremt pressad arbetssituationen är. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tycker att förvaltningen måste organisera arbetet bättre.

Personal på hemtjänsten i Katrineholm har på sociala medier berättat om en arbetssituation med stress och tidspress som är ohälsosam och ovärdig för både personal och brukare. Personalen har minutschema för varje besök och måste ofta hoppa över lunchen. De hinner knappt prata med brukarna.

Vad tänker du om det här?

– Den här helgen har jag blivit förbannad över det jag har läst. Man ska inte behöva larma om sin arbetssituation på det här sättet. Personalen skriver att de önskar en dräglig arbetssituation. Jag tycker att en arbetssituation ska vara mer än dräglig, den ska vara bra, säger Göran Dahlström.

Han menar att alla inom hemtjänsten inte delar bilden av hur arbetssituationen ser ut. Men han tycker att det är bra att de som upplever problem berättar om det på sociala medier. Han hoppas dock att personalen först går till chefen med sina problem.

– Man ska inte gå omkring och bli utsliten, säger han.

Han har förstått att hemtjänsten har haft det stressig men trott att den ändå fungerat bra. Han vet att detta är ett område som är svårt att organisera. Frågan har varit uppe hos politikerna under flera år som har svarat genom att satsa mer resurser.

Hur kan det då bli så här?

– Det finns ingen anledning till att hemtjänsten inte ska fungera bra. Vi har satsat mer pengar på vår hemtjänst än de flesta andra kommuner i landet. I år har vi dessutom fler anställda och färre brukare än förra året. Och förvaltningen har fått pengar till att organisera planering och bemanning, säger Göran Dahlström.

Han säger vidare att Katrineholm har lättare än många andra kommuner att få tag på utbildade undersköterskor. Han tycker att problemet ligger på förvaltningsnivå.

– Vi behöver en bättre planering, ledning och styrning. Cheferna måste lyssna på undersköterskorna som i sin tur måste lyssna på planerarna. Tillsammans måste de lösa sina uppgifter så att verksamheten fungerar. Planering är ingen raketforskning. Det finns program för sådant, säger han.

Han kan förstå att det kör ihop sig ibland.

– Men det får inte vara så varje dag. Sådant klarar man bara av om den normala arbetssituationen fungerar som den ska, säger han.

Göran Dahlström har under den gångna helgen haft kontakt med kommundirektören, vård- och omsorgsnämndens ordförande och ordinarie förvaltningschef för att försöka lösa situationen.

– Jag har gett direktiv till förvaltningschefen att hon ska koncentrera sig på att prioritera arbetet med att lösa hemtjänstens problem. Hon ska gå igenom allt och prata med arbetsgrupperna. Är det problem så får hon lösa det. Vi kommer sen att följa upp frågan på varje kommunstyrelsemöte under hela hösten, säger han.

Är förvaltningens övriga verksamhet mindre viktig?

– Det här gäller våra gamla som vi naturligtvis sätter i första rummet. I en stor organisation uppstår det problem ibland. Då får man i vissa perioder koncentrera sig på det som är mest akut. Får man inte sina insatser på avtalad tid – då måste det rättas till. Och så måste vi ha en bra arbetsmiljö för våra anställda. Jag vill ha ordning och reda i den här frågan nu, säger Göran Dahlström.

Detta har hänt

Den 19 juli skrev Johanna Hellberg på Facebook om sin arbetssituation i hemtjänsten.

I fredagens KK berättade hon och kollegan Sara Klasson om sina upplevelser.

Lördag den 28 juli skrev Sara Klasson ett öppet brev på Facebook till hemtjänstens ledning.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmHemtjänstÄldreomsorg
Relaterat