Kronfågel får en miljövänligare produktion när Gimmersta energi levererar ånga från flis. Foto:

Gimmersta energi får bidrag för klimatinvestering

Valla

Fjärrvärmeföretaget Gimmersta energi AB har fått bidrag för att ersätta en oljepanna vid Kronfågel med en panna som eldas med flis.

Det är Naturvårdsverket, som har beviljat bolaget att bidrag på 11,7 miljoner kronor i så kallat klimatinvesteringsstöd. Stödet betalas ut till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

Gimmersta energi producerar fjärrvärme i flera kransorter i Katrineholms kommun, bland annat i Valla, Julita och Sköldinge.

Nu planeras en ny fliseldad panna vid Kronfågel i Valla. Kycklingslakteriet behöver ånga för sin verksamhet, ånga som i dag produceras av en oljeeldad panna. När den nya fliseldade pannan finns på plats, ska oljeeldningen upphöra.

– Kronfågel får då en i princip fossilfri verksamhet, förklarar Gimmersta energis vd Robert Liljeqvist.

Förutom att producera ånga till Kronfågel, ska biobränsleanläggningen också anslutas till fjärrvärmenätet i Valla. Därmed ökar driftsäkerheten för fjärrvärmekunderna på orten, konstaterar Liljekvist.

Den nya pannan kommer liksom bolagets andra anläggningar att eldas med flis från skog i närområdet.

– Flisen kommer från våra egna skogar. Det ger en ännu lägre klimatpåverkan eftersom det handlar om väldigt korta transporter, säger Robert Liljeqvist.

Bidraget från Naturvårdsverket kommer att maximalt täcka 65 procent av kostnaderna och alltså högst 11,7 miljoner kronor, skriver verket i sitt beslut. Pengarna betalas ut i omgångar och den sista utbetalningen sker när Naturvårdverket godkänt slutredovisningen från den sökande.

Enligt Gimmersta energi är planen att den nya anläggningen ska vara klar till sommaren.

Läs mer om dessa ämnen

VallaMiljö