• Foto:
  • Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto:
1/

Gatumusiker undantas tiggeriförbudet

Katrineholm

Snart kommer det bli förbjudet att tigga i Katrineholm. För närvarande håller kommunen på att i samråd med bland annat polisen att revidera sina styrdokument för de lokala ordningsföreskrifterna.

Tiggeriförbudet rycker allt närmare och för närvarande arbetar kommunen med att revidera de styrdokument som ska gälla. Utöver att "passiv insamling av pengar", tiggeri, inte längre kommer vara tillåtet kommer även skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande behöva tillstånd. Något som de tidigare har varit undantagna ifrån.

– De som ska samla in pengar på något sätt ska söka tillstånd. Det ska vara lika för alla, säger Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Däremot kommer det fortfarande vara tillåtet att samla in pengar i "samband med framförande av gatumusik". Göran Dahlström tror inte att det innebär att de som i dag tigger helt plötsligt kommer att sätta sig med ett dragspel eller något annat instrument.

– Jag tror att det här kommer lösa sig automatiskt när man får klart för sig att man inte får vara här och tigga. Det är ganska tråkigt att sitta med en kam och spela på under en dag. Om man inte har spelat tidigare och sitter och för oväsen är det inte gatumusik.

I slutändan kommer det att vara just polisen som måste avgöra huruvida någon kan ses som en gatumusikant eller ej.

– När de nya ordningsföreskrifterna går igenom ska polisen se till att de följs. Då är det upp till dem att bedöma om det är någon som bara för oväsen eller om det är gatumusik, säger Göran Dahlström.

Nästa vecka skickas ett nytt omarbetat underlag för det kommande styrdokumentet ut efter att polisen varit med och gett sina synpunkter.

– Tidigare fanns det inte med ett bötesbelopp, vilket polisen ville ha. Det kommer vi föra in och sedan var det något som redan står i ordningslagen som vi kommer ta bort. Det är några justeringar som vi kommer att göra.

Göran Dahlström säger att kommunen även tittar på den så kallade "Eskilstunamodellen". I Eskilstuna beslutade man förra året att man måste ha tillstånd för att tigga. Länsstyrelsen underkände dock beslutet varpå kommunen i sin tur överklagade till förvaltningsrätten.

– Om den modellen går igenom även på det som inte är kommunal mark kommer vi naturligtvis revidera vårt förslag. Så det blir förbud i de centrala delarna som är kommunal mark och krävs tillstånd i resten av kommunen.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKatrineholms kommunGöran DahlströmEskilstunaKatrineholmTiggeri
Relaterat