Sari Eriksson, Katrineholms kommundirektör, är tydlig med att hennes förtroende för Päivi Kabran är oförändrat. "Hon har ställts inför svåra utmaningar och agerat på ett professionellt sätt. Hon har mitt fulla stöd." Foto:

Fullt förtroende för förvaltningschef

Katrineholm
annons

I förra veckan kunde Kuriren berätta om hur tidigare anställda inom vård-och omsorgsförvaltningen riktar skarp kritik mot ledningen. Nu kommenterar kommundirektören för första gången uppgifterna.

— Päivi Kabran har mitt fulla stöd. Hon är utan tvekan rätt person att leda förvaltningen, säger Katrineholms kommundirektör Sari Eriksson.

Hon menar att hon aldrig hört den kritik som nu riktats mot förvaltningschefen.

— Min bild av Päivi Kabran är att hon är lyhörd, har bra koll på verksamheten samtidigt som hon har goda idéer och tankar om hur organisationen bör utvecklas. Jag är förvånad att det riktas kritik mot hennes person, säger Sari Eriksson.

Kritiken handlar om det hårda klimatet som skapats under den nya förvaltningschefen. Tidigare anställda pekar bland annat på dålig insyn och oklara relationer mellan förvaltningschefen och verksamhetschefen Susanne Sallami (som efter Kurirens avslöjande fick lämna sin post).

Men flera av Kurirens källor beskriver även hur de upplevt att de blivit dåligt behandlade och hur den kompetens som finns i organisationen inte värderas.

Sari Eriksson menar att en del av förklaringen till kritiken kan vara de stora förändringar förvaltningen genomgått det senaste året. I maj genomfördes exempelvis en stor omorganisation för att korta avståndet mellan medarbetare och chefer.

— Omorganisatoner är tufft och tar lång tid. I den processen kan jag tänka mig att det skapats en hel del oro.

Kommundirektören kommenterar även skandalen kring Susanne Sallami.

— Hennes bisyssla var inte förenlig med hennes uppdrag för kommunen och därför valde hon att lämna.

Sari Eriksson hoppas nu att Päivi Kabran kan fullfölja sitt arbete med förvaltningens omorganisation och i det arbetet har hon kommundirektörens fulla stöd.

— Päivi har avbrutit sin semester med anledning av det som har hänt och jag hoppas och tror att hon kan ha en bra diskussion med medarbetarna. Jag har uttalat mitt stöd för det arbete hon gör och uppmanat henne att fortsätta på den inslagna vägen.

Detta har hänt

Den 8 juli skriver Kuriren om Susanne Sallamis uppsägning. Hon lämnar sitt uppdrag efter att ha haft en otillåten bisyssla som föreståndare på ett boende.

Den 13 juli riktar flera tidigare anställda kritik mot Sallami och förvaltningschefen Päivi Kabran.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommun
annons

Mest delat denna vecka