Joha Frondelius (KD). Foto:

Frondelius ger sig in i hemtjänstdebatten – vill ha svar

Katrineholm

I en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) vill Joha Frondelius (KD) veta hur hon ställer sig till det nya hemtjänstupproret.

I interpellationen refererar Frondelius till Katrineholms-Kurirens rapportering om ett nytt hemtjänstuppror på grund av planerade förändringar. Han konstaterar att det är få arbetsplatser som har så många förändringar i sin planering som hemtjänsten.

"Det är få arbetsplatser som har en så intensiv arbetstyngd på natten som hemtjänst natt (nattpatrullen). Hemtjänst natt åker ca 20-25 mil per bil och per natt, och har cirka 30 fasta klientbesök per bil som är fördelade över hela kommunen, stad som landsbygd."

Han skriver även att "I många år har jag hört att just Katrineholm har en ”låg kostnad” för äldreomsorgen om man jämför med övriga kommuner. Är det ett mål? Eller är det dags att fundera på hur Katrineholm ska marknadsföra sitt budskap om läge för liv och lust?".

I interpellationen refererar han till det intensiva arbete som pågått sedan 2017 med att balansera underskott mot budget. "Cirka 30 miljoner kronor 2017 och nu senast cirka 23 miljoner kronor 2018 i underskott får många att undra om inte politiken behöver fundera ett varv till hur åldrandet och personalbehoven ökar inom äldreomsorgen."

Tre raka frågor vill han att Truedsson svarar på: "Hur reagerar du som ordförande på hemtjänstens nya uppror?", "Hur tänker Ni lösa framtidens hemtjänstbehov?" samt "Är budgeten för snålt tilltagen utifrån behoven i Katrineholm?".

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmKommunalpolitik
Relaterat