Förvaltningsrätten ger 3-åring rätt till assistans dygnet runt

Katrineholm

Katrineholms kommun nekade en 3-årig flicka med stort hjälpbehov personlig assistans. Nu får kommunen bakläxa av förvaltningsdomstolen – som ger flickan rätt till assistans dygnet runt.

Kommunens vård- och omsorgsnämnd beslutade i början av året att den assistans som flickan hade skulle upphöra. Hon hade då hjälp 24 timmar om dygnet.

Det framgår av en dom från förvaltningsrätten i Linköping, dit kommunens beslut överklagats. Flickan har ett stort behov av hjälp. Enligt hennes företrädare innebär det risk för livshotande situationer om flickan lämnas utan tillsyn.

Socialnämnden anser dock att flickan inte uppfyller kraven för att kunna få personlig assistans. De behov av hjälp hon har för att kunna äta och för toalettbesök anses inte ta så lång tid att det berättigar till assistans. Nämnden menade därför att assistansen skulle upphöra helt, men domstolen beslutade att hon skulle få behålla assistansen i väntan på att frågan avgjorts.

Nu har domstolen alltså sagt sitt, och den ger kommunen bakläxa.

Rätten konstaterar att det utan tillsyn finns en risk att flickan kvävs. Vidare skriver domstolen att hennes behov av hjälpinsatser i fråga om mat och personlig hygien är större än vad som kan anses omfattas av föräldraansvar, och att detta tar mer tid än vad socialnämnden har beräknat.

Mot bakgrund av detta beviljar förvaltningsdomstolen flickan rätt till personlig assistans med 24 timmar per dygn.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunPersonlig assistans