Fortsatt lyft för lärarna

Katrineholm

En av insatserna i topp på bildningsförvaltningens ”att göra”-lista inför 2018 är att prioritera personalen i skola och förskola.

Det framgår av fördelningen av den interna budgeten som bildningsnämnden klubbat.

Skola och barnomsorg är den verksamhet som fick den största delen av kakan när kommunens budgetmedel fördelades av fullmäktige i november. För 2018 handlar det om nästan 814 miljoner kronor i ram.

Nämnden och dess förvaltning står inför flera stora och mångfacetterade utmaningar. En av prioriteringarna är att locka till sig – och behålla – medarbetare med hög kompetens inom både skola och barnomsorg. Därför fortsätter uppmuntran till vidareutbildning inom det så kallade Lärarlyftet, som ger legitimerade lärare möjligheten att skaffa sig fler behörigheter.

I första rummet kommer då behörighet inom sådana ämnen där det råder personalbrist, vilket nämnden avsätter 1,5 miljon kronor till.

Också arbetet med att minska sjukskrivningstalen inom förskolan fortsätter nästa år. På vissa förskolor är den mycket hög. Bland annat vill bildningsförvaltningen, som en del i ett hälsofrämjande arbete, erbjuda personal i förskolan hälsoundersökningar.

Enligt nämndens ordförande Johan Söderberg (S) ska denna satsning ses som en trestegsraket. Efter förskolan ska grundskolans och gymnasiets personal ges samma erbjudande.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmFörskolaKommunalpolitikSkola
Relaterat