Benny Larsson tycker att parkeringsmöjligheterna i centrala Katrineholm är riktigt dåliga. Den här förmiddagen har han cirkulerat fyra varv på parkeringsplatsen innan han hittade en ledig ruta. Han säger att det är ännu värre efter klockan 16 på dagarna. "De gnäller på att folk inte handlar här men det kanske inte är så konstigt. Jag har sommarstuga vid Valdemaren och under sommarhalvåret åker jag hellre till Flen och handlar", säger han. Foto:

Fler behöver cykla i stället för att ta bilen

Katrineholm

I dag sker 54 procent av alla resor i stan med bil. Det är inte långsiktigt hållbart. Målet är att minska resorna med bil, till 35 procent år 2030. Många skulle redan i dag kunna cykla i stället för att ta bilen.

— För att nå det målet måste vi arbeta hårt med att höja attraktiviteten för gående och cyklister och på det sättet också minska attraktiviteten för att åka bil. Till år 2030 är centrala Katrineholm planerad efter fotgängare och cyklisters behov, vilket skapar en trygg och trivsam stad att röra sig i, säger utredaren Jennie Lind.

Målet är att Katrineholm ska växa. År 2030 ska det bo 40.000 invånare i kommunen. Det innebär stora utmaningar. Bland annat är det viktigt att det finns ett effektivt transportsystem. Och parkeringsmöjligheterna är en del av det.

Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny parkeringsstrategi.

Bakom förslaget ligger en inventering av nuvarande parkeringsplatser för såväl cyklar som bilar.

Inventeringen har gjorts i två zoner, i kommunens centrumkärna och centrala lägen utanför kärnan.

Parkeringsinventeringen visar att det finns gott om parkeringsplatser i centrum.

— De större parkeringarna kan bli fulla under dagen, men någon gata bort finns lediga platser, säger Jennie Lind

Parkeringsplatserna kan också användas bättre

— Till exempel användes en del av platserna som är viktiga för centrumhandelns besökare som arbetsplatsparkering. Vi ser också att hälften av de som parkerat sin bil i centrum har kört mindre än 5 km till p-platsen, några av de resorna skulle kunna göras med cykel i stället, säger Jennie Lind.

Inventeringen visar samtidigt att kvaliteten på cykelparkeringen är låg på många platser. Det saknas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, liksom väderskydd och belysning i närheten av cykelparkeringen.

Däremot har det nya cykelgaraget blivit populärt.

— Det visar att det finns ett behov av bra cykelparkering. Garaget har varit näst intill fullbelagt sedan invigningen vilket röner uppmärksamhet från många andra kommuner som nu funderar på att bygga liknande garage.

Parkeringsstrategin är nu ute på remiss till flera av nämnderna. Bygg- och miljönämnden har beslutat sig för att ställa sig bakom förslaget.

— Jag tror att det är viktigt att har den typen av dokument så att man har det perspektivet med sig hela tiden när man planerar för staden, för den fortsatta utbyggnaden, så att man tar hänsyn till de aspekterna också, säger Martin Edgélius (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholm CentrumBiltrafikCykelTrafik
Relaterat