Projektansvarige läraren, Nina Haglund, har genom projektet "Fjärilars och insekters liv" fått chansen att ta sina elever till Stockholm. Foto:

Fjärilsforskning tar Julitaelever till Stockholm

Julita

Kan fjärilar ändra färg, hur gör de sin puppa? Det är några frågor eleverna vid Julita skola ska forska om under projektet "fjärilars och insekters liv", som också tar dem till Stockholm.

Klassrummet i Julita skola är fullt. Klass 1,2 och 3 har samlats för att berätta om vilka frågor just de vill ha svar på under projektets gång. Nästan alla händer åker upp i luften när projektansvarige läraren, Nina Haglund, frågar vad eleverna vet och vad de önskar få svar på.

– Vi är två personer som tar hand om en tistelfjäril, han heter Frasse. Det är spännande att få se fjärilar växa och hur de utvecklar sig. Visste du att de har sex ben och att de ska flyga till Afrika sen? säger Adam Christiansson, åtta år.

– Jag tror att de kan flyga en kilometer i timmen. Nu ser jag fram emot att få se när de puppar sig, fjärilar är spännande, säger Emy Sohlström, sju år.

Projektet har sin grund i att skolan arbetar med NTA – natur och teknik för alla – och genom dem får skolan så kallade temalådor. Det är meningen att konceptet ska stimulera eleven till aktivt lärande för att nå kunskapsmålen.

Varför blev det just fjärilar och insekter?

– Det här är något som de kan se och ligger dem varmt om hjärtat. Här får de känslan av att ta hand om något och att vårda, det är ju kärleken till livet. Vi kommer också in på frågor om livet och döden då vi studerar hela fjärilens livscykel, säger Nina Haglund.

Just nu står det en larvfarm i klassrummet. Där har varje elevpar en egen fjärilspuppa att ta hand om. Eleverna följer fjärilen genom dess liv och skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel.

– Eleverna observerar, gör anteckningar och fotograferar. Förutom det så jobbar vi ämnesövergripande. Är det svenska så kan vi skriva om fjärilars liv, är det matte kan vi jobba med tabeller – vilken puppa har bajsat mest. Sedan är alla eld och lågor över att få göra ett studiebesök som blev möjligt genom ett projektstöd från Sörmlandsbankens "Skicka vidare"-satsning, säger hon.

Studieresan går till Fjärilshuset Haga Ocean i Stockholm. Där kommer eleverna att fortsätta sin observation och dokumentation samt jämföra med tidigare insamlade fakta. Efter det får eleverna fritt välja hur de vill presentera det de lärt sig genom sin forskning och observationer.

– Jag tycker det är roligt att jobba på det här viset. Det är roligt att se barnen så engagerade och glada. På det här sättet får man med sig barn som har det lite svårare, alla är ju bra på något, säger Nina Haglund

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Julita skolaBarnForskningskola och utbildning
Relaterat