Centerns Inger Fredriksson ställer sig bakom dagvattenplanen men ville ha ett tillägg om konstgräsets icke vara i Katrineholms gaturum.

Fel och fakta i plastdebatt om dagvattnet

Katrineholm

Kommunens handlingsplan för dagvatten är nu klubbad och klar att sättas i verket. Kommunfullmäktiges majoritet gav inte mycket för invändningarna som C, MP och V kom med i måndagskvällens debatt.

Dessa handlade uteslutande om att inget nämns i planen om att plast- eller konstgräs i Katrineholms gaturum är olämpligt. Plastgräs motverkar, enligt invändningarna, den naturliga och nödvändiga infiltrationen av dagvattnet.

– Därmed motverkar det handlingsplanens syfte, tyckte Inger Fredriksson (C).

Hon fick såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet med sig i kravet på ett tillägg i plandokumentet om att konstgräs som inte släpper igenom vatten är olämpligt i gaturummet. Som exempel tog Fredriksson upp mattorna som lagts ut vid omgörningen av Stockholmsvägen.

Det fick upp Anneli Hedberg (S), ordförande i service- och tekniknämnden, i talarstolen.

– Det jag reagerar på, är att hon påstår att vi har ersatt grönytor med konstgräs. Det stämmer inte. Vi har ersatt 1 300 kvadratmeter asfalt med delvis konstgräs, men också med 32 träd och perenner. Konstgräset släpper igenom vatten som kan infiltreras genom marken.

Fredriksson hade ”fel, fel, fel”, menade kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) när han – felaktigt – travesterade Magnus Härenstam och gav sig in i debatten.

– Den här invändningen är helt tagen ur luften. Ni har från centerns sida inte tagit reda på fakta. Det har vi gjort. Yrkandet känns väldigt malplacerat i debatten, tyckte han.

– Bevisligen tycker vi olika. Vi får väl utreda vad som egentligen filtrerar bäst, sa Fredriksson.

Plast inget hinder mot dagvattenflöde

Kommunalrådet till C: "Ni har inte tagit reda på fakta".

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietKatrineholmKommunalpolitikMiljöTrafikVatten
Relaterat