Antalet konkurser ökade med tre procent i landet förra året jämfört med 2016. Men i Katrineholm minskade det med 13 procent. Foto:

Färre konkurser i Sörmland under 2017

Sörmland

Antalet företagskonkurser minskade med en procent i Sörmland under förra året.

Utvecklingen i länet gick därmed mot trenden i riket som helhet där antalet konkurser ökade med tre procent under fjolåret jämfört med 2016, allt enligt siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Det totala antalet företagskonkurser i landet uppgick förra året till 5839. I Sörmland var antalet 138.

— Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som till 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC i ett pressmeddelande.

En av förklaringarna till det stigande antalet konkurser tror han är förekomsten av företagsbedrägerier.

Det är framför allt två branscher som är utsatta för konkurser; bygg samt hotell- och restaurang. Inom byggbranschen ökade antalet med 10 procent under 2017 och inom hotell- och restaurang med 19 procent.

— Förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer. Övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen samt höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell- och restaurang, säger Richard Damberg.

I Katrineholms kommun minskade antalet konkurser med 13 procent, från 15 till 13, under 2017 jämfört med året innan. Antal företagskonkurser i Vingåkers kommun ökade från endast ett företag under 2016 till sex företag 2017. I Eskilstuna ökade antalet konkurser med fyra procent, från 45 till 47. I Strängnäs var antalet oförändrat (19 konkurser), och i Flen gick 12 företag i konkurs jämfört med endast två under 2016.

UC:s konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Konkurser ökade i riket under 2017 – men inte i Sörmland

Antalet företagskonkurser minskade med en procent i Sörmland under förra året.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KonkurserStatistikKatrineholmSörmland
Relaterat