Fabrik köpte potatis åt personalen

Kuriren för 100 år sedan

Ett 15-tal cementarbetare anlände i onsdags med kvällståget från Uppsala. De voro berusade och hade ställt till det otrevligt för medpassagerare på tåget, och hitkomna förde de skräl och oväsen på gatorna, tills polisen tagit hand om åtta av bråkmakarna, varefter de övriga funno det vara fördelaktigast att hålla sig lugna. Det förtjänar att anmärkas att basen var värst full.

Ny bank i Vingåker. Sydsvenska kreditaktiebolaget öppnar inom kort avdelningskontor i Vingåkers municipalsamhälle.

Lerbo skolråd beslöt på sammanträde i går tillstyrka anordnande av barnbespisning i socknens skolor, försåvitt det är möjligt att anordna dylik.

Livsmedelsnämndens potatis har en livlig åtgång. I går såldes 4-5,000 kg. Dagarna före jul såldes inte mindre än 35,000 kg. potatis varav 21,000 kg. köptes av aktiebolaget Fredrikssons snickerifabriker till gratis fördelning bland bolagets personal.

Till polisen har anmälts, att en penningsumma om 157 kr. 52 öre, tillhörande Katrineholm lokala samorganisation, försvunnit på obekant sätt. Samorganisationens kassör, hr Ossian Andersson, hade pengarna förvarade i ett plåtskrin i en byrålåda och skulle i onsdags överlämna dem åt föreningens nye kassör. Då befunnos de vara borta.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat