Foto:

Esteternas musikinriktning läggs ner

Katrineholm

Inför hösten läggs musikinriktningen på Duveholmsgymnasiets estetiska program ned.

De senaste två åren har estetiska programmets inriktning musik inte kunnat starta på grund av för få sökande. 2016 var det fem sökande, 2017 var det sju som anmälde sitt intresse och inför 2018 är de nio till antalet varav sex är behöriga. Intresset är nu för lågt för att inriktningen ska ha en framtid och läggs därför ner inför läsåret 2018/2019.

De elever som har sökt musikinriktningen inför hösten har möjlighet att välja nya program under omvalsperioden som pågår mellan den 23 april och 11 maj.

— Det är väldigt tråkigt att vi inte längre kommer att kunna erbjuda estetiska programmets inriktning musik. Vi har kunnat konstatera att det under flera år har varit för få sökande till inriktningen för att det ska vara hållbart att starta nya klasser. När vi nu för tredje året i rad kan konstatera att det är väldigt få som söker till den inriktningen såg vi ingen annan väg än att lägga ner den i samband med att nuvarande klass tar studenten, säger Johan Söderberg, (S) som är bildningsnämndens ordförande.

Nu ska skolledningen och medarbetarna på skolan utreda hur musikinriktningens lokaler ska användas framöver. Det är ännu för tidigt att uttala sig om hur många tjänster som kan påverkas då många lärare arbetar på flera olika program.

— De här medarbetarna har väldigt hög kompetens och den ska kommunen förstås ta tillvara på ett bra sätt, säger Peter Karlsson, rektor på Duveholmsgymnasiet.

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

DuveholmsgymnasietKatrineholmMusikskola och utbildning
Relaterat