Rosendahl har fortsatt förtroende av Vänsterpartiet. Partiets ordförande Thomas Selig nomineras som hans ersättare i kommunstyrelsen. Foto:

Dubbelt upp för V efter förhandling

Katrineholm

Tony Rosendahl kvarstår som gruppledare för Vänsterpartiet, som genom valteknisk samverkan inom oppositionen dubblerar sina 2:a vice ordförande- och ordinarie ledamotsposter i kommunens nämnder.

– Vi har en jämn fördelning av uppdragen mellan ”gamla” och nya medlemmar, kommenterar Rosendahl den nomineringslista som V fastställt inför den 19 december.

Då ska kommunfullmäktige genom val besätta alla uppdragen i kommunens nämnder och styrelser.

Rosendahl har fortsatt förtroende som V:s gruppledare i fullmäktige och föreslås behålla uppdraget som ordinarie ledamot av kommunstyrelsen. Till ersättare där nomineras Thomas Selig.

Efter V:s valtekniska förhandlingar med C, KD, L och MP har partiet fått två 2:a vice ordförandeposter jämfört med en under förra mandatperioden. Samtidigt nomineras sju ordinarie ledamöter och sex ersättare, jämfört med de tre ordinarie och fem ersättare partiet har i dag.

Så här har V nominerat i övrigt. Thomas Selig: 2:a vice ordförande i socialnämnden; Anita Johansson: 2:a vice ordförande i Viadidaktnämnden, valnämnden (ledamot); Göran Svenningson: vård- och omsorgsnämnden (led); Jöran Mathiesen: service- och tekniknämnden (led); Thomas Halvarsson: KFAB (led); Reijo Eriksson: bygg- och miljönämnden (ersättare); Elisabeth Bohm: kulturnämnden (ers).

Partiet har ännu inte valt personer till ersättarplatserna i bildningsnämnden, socialnämnden och Västra Sörmlands räddningsförbunds styrelse.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunVänsterpartietKommunalpolitik
Relaterat