Domaren: äkta mannen är herre i sitt eget hus

Kuriren för 100 år sedan

Ett par pojkar funno härom dagen i en källare en pistol, med vilken de roade sig. Under leken gick ett skott från pistolen, vilken var laddad, och trängde in i den ene gossens hand. Den skadade fördes till Kullbergska sjukhuset, där han nu genomgått operation.

Jorden runt. Vid en domstol i Norristown i Pennsylvanien skulle en domare fälla utslag i ett mål, som handlade om, huruvida en svärmor har rättighet att så ofta hon har lust uppsöka dotterns hem. Domaren kom till följande beslut:

Det måste absolut fastslås, att den äkta mannen är herre i sitt eget hus. Hustrun har ingen rätt att mot mannens vilja bjuda till sig sin moder eller vem det vara månde. Däremot har hon rätt att närhelst hon vill, hälsa på sin mor eller vem som helst, förutsatt, att hennes plikter mot mannen och hushållet därigenom icke lida.

Missionsauktion hölls i går afton i Österåkers missionshus, varvid försäljningen av skänkta handarbeten inbringade den vackra summan av 572 kr.

ANNONS: Privatspisning, event. helinackordering, önskas av snygg arbetare. Svar med prisuppgift till "Central".

ANNONS: Nordsvenske hingsten "From" känd för kraftig, vacker och talrik avkomma tjänstgör vid Sköldnäs gård, Baggetorp. Avgift 12 kr. Rikst. 9.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat