Dom mot taxiföretagare står fast

Katrineholm

Den taxiföretagaren och vd:n för Nävertorps specialtransporter får inte sin sak prövad av Högsta domstolen.

Företagaren dömdes 2017 av Nyköpings tingsrätt för bokföringsbrott, grovt skattebrott, vårdslös skatteuppgift och försvårande av skattekontroll. Han fick även näringsförbud.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som frikände honom från misstanken om vårdslös skatteuppgift och bestämde påföljden till sex månaders fängelse.

Hovrättens dom överklagades i sin tur till Högsta domstolen. Den har nu meddelat att prövningstillstånd inte beviljas. För att ett mål ska kunna prövas av HD krävs att det antingen skulle kunna vara principiellt viktigt för rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl. Inget av detta föreligger i det aktuella fallet, enligt beslutet.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmBrott
Relaterat