Det tomma tornet på Norr – ett landmärke med möjligheter

Katrineholm

Det gamla vattentornet har varit ur bruk sedan 1970. Runt byggnaden, som en gång i tiden sågs som högmodig, har flera förslag lagts fram rörande vad tornet skulle kunna användas till - vintorn, spa, en fyr och utsiktstorn. Idéer finns men tornet, som blivit ett landmärke, står fortfarande tomt.

Efter en långvarig och hetsig debatt i oktober 1906 beslöt sig Katrineholms municipalsamhälle att bygga ett vattentorn. Beslutet grundade sig i att de enstaka vattenkällor som fanns inte längre täckte behoven. Politiker och allmänheten var överlag eniga, utom vad beträffar vattentornets utseende - det var utformat som ett sydländskt klocktorn, en kampanil.

– Vissa trodde att det skulle verka högfärdigt av lilla Katrineholm att uppföra ett vattentorn med samma form som ett sydländskt klocktorn. Det som avgjorde saken var att fabrikör Gustav Robert Grönkvist donerade ett belopp till tornets uppförande, säger Roland Blomkvist, kommunarkivet.

Vattentornet stod klart och invigdes i november 1907, med stor fest på torget och tal av August Kullberg. I det 49 meter höga tornet fanns en reservoar av koppar som rymde 250 000 liter vatten. Tanken var att det i första hand skulle fungera som vattenreserv och brandsläckningsreserv.

Arkivbild från tidigt 1900-tal visar hur arbetsplatsen såg ut under färdigställandet av vattentornet. Foto:

I början av 1940-talet, då stora delar av Europa stod i brand, försågs gamla vattentornet med en plattform högst upp varifrån bland annat lottor bedrev spaning efter fienden och i synnerhet en luftburen sådan.

När det nya vattentornet i Laggarhult stod klart 1970 togs tornet på Norr ur bruk och har stått tomt sedan dess. I början av 1990-talet så uppstod en viss oro för tornets framtid då många äldre byggnader i Katrineholms stadskärna hade rivits. Ur den oron bildades 1995 föreningen Vattentornets vänner som kom att verka för att rädda, bevara och utveckla det gamla tornet. Föreningen arrangerade bland annat den årliga Vattentornets dag och julmarknader. När föreningen lades ner 2014 gav de en halv miljon kronor till kommunen som enbart får användas till sådant som direkt rör vattentornet.

Så här ser det gamla vattentornet ut från ovan, följ med på en flygtur!

– Det är tråkigt att tornet alltid varit stängt för allmänheten, vårt förslag har varit att bygga om trappan och göra det till utsiktstorn för allmänheten, det är så vacker utsikt där uppe. Tyvärr lades föreningen ner då vi inte fick ihop folk tillslut och i samband med det så gav vi våra pengar till kommunen, säger Camilla Centerblad, som var med och startade föreningen.

Camilla Centerblad är inte längre orolig över tornets framtid och minns med glädje föreningens första projekt – att sätta upp en fasadbelysning.

– Vad vi donade och slet för att få upp den där belysningen. När den väl var uppe så blev jag fullkomligt nerringd av folk som var så glada över belysningen och tyckte den var fin. Det var roligt, säger hon.

Vattentornet står på en sockel av granit, som kommer från Floda. Över ingången är årtalet då tornet stod färdigt inhugget i graniten. Foto:

Det senaste förslaget om vad som bör göras med Katrineholms gamla vattentorn kom från Kristdemokraterna. Under valrörelsen 2014 lade de fram ett förslag om att göra om vattentornet till en fyr, som enligt motionen skulle fungera som "en mäktig ljusbärare som kommer att synas över stora delar av vår tätort". Förslaget gick inte igenom. Innan förslaget om en fyr hade Göran Dahlström (S) tillsammans med Pernilla Thor haft ett förslag om att göra om tornet till ett "vintorn" med restaurang, vinprovning, spa och en upplyst glashiss. Förslaget lades fram två gånger och skulle ha kostat 32 miljoner kronor.

Hur gick då tankarna kring de förslag som lagts fram angående tornets framtid. Carl-Johan Forss (KD) som kom med förslaget att göra om tornet till en fyr säger att det var för att skapa debatt.

– Det är ju en jättefin byggnad och tanken var att det skulle få bli en ljuskälla för Katrineholm. Inspiration skulle hämtas från hur de lyser upp skyskrapor i New York, det är väldigt vackert, som ett lysande läppstift i vår kommun, säger han.

Hur insidan ska användas lämnar Carl-Johan Forss åt andra att tänka på.

– Hur ska det gå runt ekonomiskt, det finns inte så mycket plats där. Det billigaste är att göra något på utsidan och framhäva vårt landmärke ännu mer. Nu har vi en stor Biltemaskylt som lyser när man kommer in i Katrineholm och det är inte roligt, säger han.

Någon som tänkt på just vattentornets insida är kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) som tillsammans med krögaren Pernilla Thor tyckte att det gamla vattentornet skulle omvandlas till ett exklusivt vintorn.

– Det var en tanke om ett vintorn och den finns fortfarande. Då kan allmänheten komma upp i tornet och så kan det bedrivas turism och näringsverksamhet. Det finns modeller och skisser men vi behöver en investerare. Jag tror att det kan bli ett otroligt dragplåster, säger Göran Dahlström.

Göran Dahlström presenterade 2010 en modell skapad av arkitekten Mats Fredriksson på hur ett eventuellt vintorn med utvändig hiss skulle se ut. Foto:

Dahlstöm berättar att det just nu inte pågår några politiska diskussioner angående vattentornets framtid men att tornet står säkert där det står, om än enbart som ett landmärke.

– Ett alternativ är att bara ge en möjlighet att ta sig upp och titta ut över Katrineholm. Det är en fantastisk byggnad med en fantastisk utsikt. Tornet står säkert och kommer inte att rivas. Nu är det renoverat utvändigt och skyddat, säger han.

Under förra året kunde förbipasserande, under två månader, se byggnadsställningar som klädde den 109-åriga byggnaden. KFAB hade i budgeten året innan beviljats pengar till en utvändig renovering. Tanken var att tornet skulle återställas till ursprunget och arbetet tog sin början. Tornet tvättades, putsades och målades då många färger bleks med åren. Fönster plockades ner för målning och renovering. Tobias Lundkvist, fastighetschef KFAB, sade då att de i nästa steg siktade på att använda pengarna som Vattentornets vänner lämnat efter sig till att renovera invändigt med en ny trapp, så att tornet kan öppnas för allmänheten.

På kommunarkivet finns dokumentation och ritningar kvar som rör byggandet av vattentornet. Foto:

– Min förhoppning var att kommunen ville gå vidare med pengarna som Vattentornets vänner skänkte, det var deras önskan. Tyvärr så har vi inte haft någon dialog med kommunen i den frågan, säger Tobias Lundkvist.

Idag står tornet på Norr kvar på sin plats med en nyrenoverad fasad. Många ser det som landmärke för Katrineholm, om det ska bli något mer än det får framtiden visa. Just nu pågår inga diskussioner och tornet är fortsatt stängt för allmänheten.

Det gamla vattentornet reser sig högt över Katrineholm. När tornet uppfördes i början av 1900-talet så jämfördes det med de italienska kampanilerna och tornet på rådhuset i Köpenhamn. Foto:

Gamla Vattentornet

Arkitekten var Ivar Tengblom som även är arkitekten bakom Stockholms konserthus

Stod klart 1907 och mäter 49,2 meter högt

Tornet är byggt i lertegel och med en grund av granit från Floda

Vattentornet togs ur bruk 1969 då det nya vattentornet i Laggarhult stod färdigt

Mellan 1995 och 2014 fanns föreningen Gamla vattentornets vänner som verkade för att rädda, bevara och utveckla det gamla tornet

Läs mer om dessa ämnen

ByggnadsvårdKulturhistoria