• Ylva G.Karlsson och Nicklas Adamsson är kandidater till kommunfullmäktige och presenterade miljöpartiets valmanifest inför valet i höst. Foto:
  • Ylva G.Karlsson och Nicklas Adamsson framför valstugan som efter intervjun ska målas grön. Foto:
1/

De känner ingen oro för att hamna under sträcket

Katrineholm

Med två månader kvar till val presenterar nu miljöpartiet sitt valmanifest, där alla punkterna grundar sig i klimatet.

– Klimatet är grunden till överlevnad, säger Ylva G.Karlsson.

Miljöpartiet de grönas kandidater till kommunfullmäktige Ylva G.Karlsson och Nicklas Adamsson, presenterade på onsdagen sitt valmanifest. I presentationen lyfte de fram tre frågor som de tycker är de viktigaste inför valet senare i september. Alla frågor grundar sig i klimat och miljö vilket för de båda känns självklart.

– Miljön är det som oroar folk mest. Katrineholm försöker ge skenet av att kommunen är i framkant i miljöfrågan, men det stämmer inte. Vi ser flera saker som kan bli mycket bättre och som har sagts ska åtgärdas men som inte gjorts, säger Ylva G.Karlsson.

Att göra och inte bara prata är någonting som partiet tycker är extra viktigt.

– Alla kommuner drivs av handlingsplaner, skillnaden är att vi vill verkställa de dokumenten som bara verkar ligga i pärmar på ett kontor, säger Nicklas Adamsson.

Bland förslagen finns idéer om hur Katrineholm ska bli smartare för klimat inom miljön, ekonomin och i det sociala.

– Vi vill att kommunen inför en plan hur man bygger nya hus, där det är viktigt att bygga med hållbart material som trä, eller att sätta upp solceller. Men också att man bygger för att skapa ett bättre socialt klimat med gemensamma ytor och möjlighet till att åldras i sitt egna hem, säger Ylva G.Karlsson.

Hon menar också att det är viktigt att förstå att alla kan bidra på sitt sätt.

– Man behöver inte klippa sitt körkort för att bidra till en bättre miljö. Man kan göra små förändringar, det är någonting vi hela tiden försöker prata om. Man kan plantera blommor som bin kan pollinera eller börja sortera sina sopor, säger hon.

Att opinionsmätningar visar på en osäker framtid för miljöpartiet är ingenting som skrämmer dem.

– Vi är inte oroliga att vi ska hamna under sträcket, det finns bara ett miljöparti och det är vi, säger Niklas Adamsson.

Miljöpartiets tre prioriterade valfrågor

"Från ord till handling" Höja ambitionerna från lovande ord till faktisk handling.

"Det myllrande livet" Vikten av att värna om biologiska mångfalden.

"Miljövänliga kommunikationer" Förbättra kollektivtrafiken och utöka cykelbanorna.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmValet2018Miljöpartiet
Relaterat