• En kommunal satsning på kooperativa hyresrätter på landsbygden skulle öka möjligheten för människor att leva och bo under hela livet på landsbygden menar Centerpartiets Inger Fredriksson och Anita Karlsson som nu lägger en motion i frågan. Foto:
  • Foto:
  • Foto:
1/

C vill satsa på kooperativa hyresrätter

Katrineholm

Landsbygden i Katrineholms kommun ska leva, lovar samtliga partier i #kandulova. Men då behövs bostäder på landsbygden säger Centerpartiet och föreslår i en motion att kommunen tar initiativ till kooperativa hyresrättsföreningar på landsbygden.

Frågan om en levande landsbygd finns med i valrörelsen och har också kommit in till Katrineholms-Kurirens valplattform #kandulova.

– Alla vill inte flytta in till stan och alla kan inte bo i stan, säger Anita Karlsson (C), andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Själv bor hon på en gård i Julita. Än så länge fungerar det, men den dag hon tycker att boendet blivit för stort vill hon kunna bo kvar på landet och ha kvar sitt sociala nätverk.

– När jag går till affären träffar jag mina vänner. Den sociala biten betyder oerhört mycket. Att flytta till stan skulle betyda att man förlorar det, säger Anita Karlsson.

Men i dag ser hon att flyttkarusellen på landsbygden försvåras av att tillgången på lägenheter är dålig.

– Jag känner flera stycken som redan i dag skulle flytta om det gick, säger hon.

Centerpartiet vittnar om att de under valrörelsen vid flera tillfällen mött människor som velat bo kvar i sin hembygd, men som inte ser några alternativ till det eftersom det inte byggs några nya lägenheter. Partiet pekar också på att byggföretag som vill bygga har svårt att hitta fördelaktig finansiering, så att hyresnivån sedan blir rimlig.

Centerpartiet påminner om att kommunens översiktplan utlovar 1 000 nya bostäder på landsbygden fram till 2030. Men för att dessa planer ska bli verklighet menar partiet att det kommer att krävas insatser från kommunen och en sådan, menar partiet, är en satsning på kooperativa hyresrätter.

– Det är ett mellanting av bostadsrätt och hyresrätt, säger Inger Fredriksson (C), gruppledare, och förklarar att den boende blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats vid inflyttningen.

Den dag den boende flyttar betalas insatsen tillbaka.

– Insatsen gör också att hyran blir lägre, säger Inger Fredriksson.

Centerpartiet påminner om att man tidigare försökt påverka tillgången på boende på landsbygden genom KFAB:s ägardirektiv och krav på att skapa hyreslägenheter över hela kommunen.

Den nya strategin presenteras nu via motionen till kommunfullmäktige och partiet hoppas att den ska medföra att byggandet av hyresrätter på landsbygden stimuleras.

– Sett till partiernas svar på frågan i #kandulova borde vi få ja på vår motion, säger Inger Fredriksson och påpekar att kan man inte få till stånd en bostadsväxling i villorna på landsbygden riskerar kommunen att tappa barnfamiljer, som är viktigt underlag för förskola, skola och service på landsbygden.

Kan du lova att värna om landsbygden?

Kan du lova att värna om landsbygden, frågar Sara Åbrink, Katrineholm, i #kandulova.

Alla partier lovar landsbygdssatsningar i sina svar:

SVERIGEDEMOKRATERNA: Ja

En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga där, något som aktivt motarbetats av flera regeringar under lång tid. Villkoren för svenska bönder är i många fall svåra, höga skatter på drivmedel och konkurrens från grannländer med lägre ambitioner vad gäller djurvälfärd hotar affärsmässigheten för många lantbruk.

Mica Vemic

Gruppledare SD Katrineholm

MODERATERNA: Ja

Både staden, kransorter och ren landsbygd är viktigt att värna och utveckla. Under sommaren har vi i majoriteten tillsammans med livsmedelshandeln i kransorterna startar ”servicepunkter”. Där går det att göra ärenden som tidigare krävde resa till staden.

Lars Härnström

Gruppledare M Katrineholm

KRISTDEMOKRATERNA: Ja

Vi som bott eller bor på landsbygden vet hur viktig den är för en hel kommun. Vi lovar att stå upp för landsbygdens utveckling!

Joha Frondelius

Gruppledare KD Katrineholm

SOCIALDEMOKRATERNA: Ja

Vi står upp för hela Katrineholms kommun. Vi ska investera 50 miljoner kronor i fiberbaserat bredband som dras ut över hela landsbygden. Vi ska satsa på våra skolor och äldreboenden utanför centralorten och startar nya servicepunkter. Vi ska ge stöd till idrottsföreningar och bygga utegym i alla orter. Vi ska bygga cykelbana mellan Katrineholm och Bie och utreda cykelbana till Strångsjö och i Julita. Det är lätt att säga att landsbygden är viktig men vi visar att vi menar det.

Fredrik Olovsson

Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun

CENTERPARTIET: Ja

Svaret är tveklöst ja. Att hela kommunen ska leva är en hjärtefråga för oss i Centerpartiet. En tredjedel av kommuninvånarna bor på landsbygden och de ska självklart ha en god service. Vi lade därför förslaget om att införa servicepunkter, som nu förverkligas. Centerpartiet vill också landsbygdssäkra alla beslut. Vi vill se en särskild ersättning till skolor på landsbygden. Vi vet att skolorna är en motor i bygden för att den ska leva och utvecklas.

Inger Fredriksson

Gruppledare C Katrineholm

VÄNSTERPARTIET: Ja

Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var man bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, fungerande bredband, närvarande poliser och en god postservice.

Tony Rosendahl

Gruppledare V Katrineholm

MILJÖPARTIET: Ja

På landsbygden finns stora möjligheter till ett gott liv. Vi vill skapa förutsättningar för nya jobb, utbildning och service i hela Sverige. Vi vill också fortsätta bygga ut bredbandet så det inte spelar någon roll var i landet man bor för att kunna ta del av bra digital uppkoppling. Kommunikationer är extra viktiga när man bor utanför tätorterna. I Katrineholm vill vi satsa på att förbättra kollektivtrafiken. Vi vill också bygga fler cykelbanor, till exempel till Strångsjö och Bie.

Nicklas Adamsson

MP-kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholm

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018CenterpartietKatrineholms kommunBostadLandsbygdlandsbygdsutveckling
Relaterat