Balansen mellan service och myndighetsutövning behöver bli bättre när kommunen till exempel utövar tillsyn över företags livsmedelshantering. Det tycker Centerpartiet i Katrineholm.

C pekar på Rättvik för förbättrat företagsklimat

Katrineholm

Kontakterna och samspelet mellan kommun och näringsliv kan och bör bli smidigare. Det tycker Centerpartiet som vill att tillsynen och myndighetsutövningen i Katrineholm hanteras som i Rättvik.

Dalakommunen har i flera år arbetat efter en modell som uppges ha ökat förtroendet mellan de egna tjänstemännen och de lokala företagen. Detta har enligt C bidragit till att Rättvik klättrat i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet.

Med sin motion till kommunfullmäktige vill Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Ann-Charlotte Olsson och Anita Karlsson få till stånd en bättre balans mellan service, tillsyn och myndighetsutövning enligt den så kallade "Rättviksmodellen".

Den har två grundläggande principer. Den ena handlar om tydlig och öppen kommunikation mellan kommunens inspektörer och företagen om sådana brister som uppdagas vid tillsyn. Lagliga förelägganden, viten och sanktioner tillgrips först när alla andra möjligheter är uttömda.

Den andra principen är att företag under kommunal tillsyn betalar den rörliga delen av kostnaden först när tillsynen är utförd och klar.

Detta vill C med sitt förslag införa som grund för Katrineholms kommuns tillsyn och myndighetsutövning.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietKatrineholms kommunKatrineholmKommunalpolitikNäringsliv
Relaterat