Bryggor i Näsnaren anmälda

Björkvik

En skrivelse med en anmälan om brott mot strandskyddet har skickats till Länsstyrelsen i Sörmland.

Det handlar om flytbryggor i sjön Näsnaren i Glindran, som anmäls för brott mot strandskyddsförordningen. Anmälaren, som signerar anmälan med "Naturvän", skriver att det i Näsnaren vid Glindran lagts i fyra permanenta flytbryggor och "fler avser lägga ner ytterligare flytbryggor för eget bruk".

Anmälaren anser att bryggorna förstör naturen och försvårar tillgången av stranden för andra, som får mindre och mindre yta att vara på. Anmälaren skriver också att stenar har röjts undan och bottnarna röjts, för att bereda plats för bryggorna.

Anmälaren vill ha ett förbud mot flytbryggor och flottar för eget bruk, men vill inte att de allmänna bryggorna för bad och med båtplatser påverkas av ett eventuellt förbud.

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandBjörkvik