Foto:

Brist i behandlingshem efter Ivo-tillsyn

VINGÅKER

Vårnäs behandlingshem får gott omdöme efter en tillsyn av Ivo. Myndigheten påpekar dock en brist i verksamheten.

Efter en tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort av ett Vårnäs behandlingshem bedömer de att hemmet erbjuder bra vård. Ivo skriver dock att en brist framkom vid granskningen. I beslutet skriver myndigheten att "Vårdförbundet Sörmland genomför individuellt utformade insatser för enskilda inom missbruks- och beroendevården utan att insatserna föregåtts av utredning, bedömning och beslut". Ivo skriver att stöd utan behovsprövning får enligt lagen bara ges i form av generella insatser. De förklarar att de inte invänder mot att insatser ges i form av service i stället för genom biståndsbeslut men att det då måste vara allmänt inriktat och generellt utformat.

IVO anser därför att det kan finnas en risk att individens hjälpbehov inte blir tillräckligt utrett på det sätt som Vårdförbundet erbjuder insatser.

Utöver den påpekade bristen anser Ivo att behandlingshemmet driver en vård av god kvalitet. De skriver bland annat att "personalens kompetens och personaltätheten möjliggör för verksamheten att bedriva en trygg och säker vård". Ivo tar även upp att verksamhen arbetar förebyggande för att förhindra allvarliga incidenter och att de inskrivna ges möjlighet till att vara delaktiga. Myndigheten som avslutar ärendet utan några åtgärder skriver dock att de kan komma att följa upp beslutet.

Läs mer om dessa ämnen

IVOVingåkerMissbruksvård