"Jag har aldrig varit med om att vi haft en vikarie. På högstadiet hade vi vikarier hela tiden", berättar eleven. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto:

Åtta av 22 lektioner inställda på Duveholmsgymnasiet

Katrineholm

Under förra veckan var åtta av 22 lektioner inställda för eleverna i en klass på samhällsprogrammet på Duveholmsgymnasiet.

– Vi sitter och gör ingenting, berättar en elev.

Förra måndagen var två av sex lektioner inställda. Under tisdagen var två av fem lektioner inställda.

Eleven visar schemat i sin mobiltelefon och berättar:

– Här hade vi alltså håltimmar mellan klockan 9.45 och 11.55 och mellan 12.50 och 14.

Dagen därpå var psykologin inställd. Då blev eleverna sittande mellan klockan 09.15 och 12.10.

– I fredags hade vi idrott och matte på morgonen. Sedan var övriga lektioner inställda.

När en lektion ställs in är den vanligaste kommentaren, enligt eleven, att de ska arbeta vidare med det som de gjort tidigare eller fortsätta där de senast slutade.

– Är det matte så är det inte så svårt. Det är bara att räkna. Men det finns andra ämnen då det inte funkar.

Eleven tycker att det är märkligt att det aldrig sätts in vikarier.

– Jag har aldrig varit med om att vi haft en vikarie. På högstadiet hade vi vikarier hela tiden. Här kan vi ibland få köra ett pass till med samma ämne och samma lärare om nästa lektion är inställd.

Men det är inte bara inställda lektioner som väcker frustration. Så gör även den uteblivna informationen.

– Det hände ofta att vi står utanför ett klassrum och väntar och ingen hör av sig.

Eleven berättar också att de vid ett tillfälle under förra veckan gått till en lärare och frågade om det fanns något de kunde jobba med på tiden som de fått över, inför kommande lektion. Svaret var nej.

– När vi sedan kom till lektionen sa läraren att vi kunde jobba färdigt hemma, suckar eleven.

Men det är inte bara lärarnas frånvaro som varit hög den senaste veckan. Elevernas frånvaro har varit densamma.

– Jag vet många som inte går till skolan. Man tycker inte att det är värt att gå till skolan över huvud taget när man bara har två lektioner under en hel dag.

Känner du dig orolig för dina betyg?

– Eftersom man inte kan arbeta och få in uppgifterna i tid så blir man ju orolig för betygen. Ibland får vi ytterligare några dagar på oss. Men det leder oftast bara till mer stress eftersom vi har uppgifter som ska lämnas in i andra ämnen också.

Det finns en vikariepool som skolan kan vända sig till.

– Men just nu finns det inte en enda behörig gymnasielärare i den, säger Peter Karlsson, rektor på Duveholmsgymnasiet.

Han beskriver förra veckan som extrem.

– Det är influensatider, säger han.

Men oavsett vecka på året är det svårt att få tag på vikarier till gymnasieskolan. Enligt Peter Karlsson finns det en vikariepool att ringa till men just nu finns det inga behöriga gymnasielärare att tillgå i den. Istället försöker andra lärare på skolan att gå in på kollegornas lektioner.

– Det är lång utbildning för att bli lärare och det är lärarbrist. Sedan har vi ganska specifika ämnen på hög nivå. Då kan det vara svårt att gå in och ta det. Jag har jobbat på en skola där vi hade vikarier och det gav ingenting faktiskt. Det blev barnpassning. Därför försöker vi lösa det internt men ibland räcker inte all personal till, säger Peter Karlsson.

Peter Karlsson, rektor på Duveholmsgymnasiet. Foto:

Han känner dock ingen oro för elevernas resultat eftersom undervisningstiden räknas på årsbasis.

– Vi gör terminsavstämningar två till tre gånger per termin där vi ser över hur mycket det avviker från den undervisningen vi har lagt ut. Vi gör justeringar under året så att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid.

– Är det influensatider så är det svårt att lösa det på ett bra sätt. Det kan man inte säga något annat om.

Han förstår också elevernas frustration när de exempelvis står och väntar på en lärare som inte kommer.

– Vi kan säkert bli bättre på att informera.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

DuveholmsgymnasietKatrineholmSkola
Relaterat