Återvinningsstationen på Jungfrugatan skulle ha öppnat den 28 maj, enligt ett anslag som sitter uppe på platsen. Foto:

Återvinningsstationen på Jungfrugatan snart tillbaka

Katrineholm

Återvinningsstationen vid Jungfrugatan har varit stängd i samband med beläggningsarbetena på gatan. Men nu ska den snart öppna igen, lovar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Tidningen skrev i april om Jungfrugatans skick. Då liknande den mer än grusväg, än en stadsgata.

Sedan dess har den asfalterats. Men beläggningsarbetena har också för med sig, att den återvinningsstation som ska finnas vid gatan, i anslutning till Sveaparken, tillfälligt har försvunnit.

Enligt ett anslag på platsen, skulle stationen öppnas igen i slutet av maj. Men så har inte skett.

Jenny Randborg, regionchef på FTI, bedyrar att stationen ska komma tillbaka, men att man inte förrän helt nyss har fått klartecken från kommunen.

Detta i sin tur beror på att gatuarbetena drog ut på tiden, förklarar Erland Fröjd, enhetschef på kommunens service- och teknikförvaltning.

Jenny Randborg hoppas att återvinningsstationen ska vara tillbaka till midsommar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmÅtervinning
Relaterat