Direkt på tisdagsmorgonen ska en av Sveriges största lyftkranar, med kapacitet på 350 ton, lyfta lilla skolan upp på en trailer. Foto:

Allt förberett för flytt av lilla skolan

Katrineholm

Efter veckor av förberedelser ska lilla skolbyggnaden från Djulö under tisdagen flyttas till Dufweholms herrgård. Förhoppningen är att flytten ska ske före klockan 15.

Föreberedelserna har pågått i flera veckor, men under tisdagen är det dags att flytta den lilla skolbyggnaden och tvättstugan vid Djulö till Dufweholms herrgård. Direkt på morgonen ska en av Sveriges största lyftkranar, med kapacitet på 350 ton, lyfta lilla skolan upp på en trailer.

— Vi har delvis tagit bort stengrunden på huset och skjutit in balkar under huset. Balkarna har skruvats fast i bottenstocken på huset. När sedan kranen kommer hänger man ner lyftstropparna från den genom taket på huset, där vi får såga hål i taket på rätt ställen. Sedan skruvar man fast lyftstropparna i balkarna, säger Anders Iwerbo, från företaget Markarbeten i Flen som sköter flytten.

Inne i skolsalen har balkar satts upp i kryssmönster, för att stabilisera skolbyggnaden. Allt löst, som fönster, golv och lister har tagits bort.

— Stommen är frisk på huset, det är en förutsättning för att göra det här, säger Anders Iwerbo.

När skolan står på trailern ska lyftkranen flyttas till herrgårdsområdet. Iwerbo hoppas att själva transporten av huset ska kunna ske före klockan 15 på tisdagseftermiddagen, då ska Norrköpingsvägen stängas av. Hinner man inte före 15 får flytten skjutas upp till efter klockan 20, på grund av trafiken på vägen.

— Det som är krångligt är vägen in till herrgården. Gatan är för smal för transporten, den är sex meter bred och transporten åtta meter bred. Vi kommer att få fälla lyktstolpar och förbereda med grannarna. Men grannarna har varit väldigt med på det här, annars hade det inte gått.

På vägen finns en stor sten, som inte husekipaget kommer förbi. Därför måste skolbyggnaden lyftas över stenen innan den kan ställas på plats nära bron över till herrgården.

Vissa tider kommer Norrköpingsvägen och vägen ner mot herrgården att vara avspärrad, men annars är det möjligt för intresserade att följa skolflytten på plats under dagen i dag.

Lilla skolan

Skolbyggnaden beräknas väga omkring 30 ton

Den är 15 x 8 meter stor, byggd 1910 i spontat virke.

Tidigare har den stora skolbyggnaden flyttats. Den var byggd av timmer och kunde monteras ned.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

DjulöDufweholms herrgårdKatrineholmByggnadsvård
Relaterat