Cecilia Uneram blev den första kvinnliga chefen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

1998: Första kvinnliga räddningschefen

Nostalgi

Cecilia Uneram var bara 26 år gammal då hon sökte och erhöll tjänsten som chef för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Hon var kvinnan som bröt den manliga dominansen inom brandförsvaret i trakten, som varat i närmare ett sekel.

Cecilia som är som är bosatt i Åby utanför Norrköping stannade som räddningschef vid VSR i ett tiotal år, för att senare söka sig vidare på nya stigar i livet. Då detta skrivs, i september 2016 är hon anställd vid Brandskyddsföreningen Sverige i Stockholm.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat