• Gamla vattentornet på Norr byggdes 1907.
  • Nya vattentornet på Öster stod klar 1970.
1/

1970: Dags för andra generationens vattentorn

Nostalgi

Redan 1907 fick katrineholmarna tillgång till rinnande vatten, genom att det kampanilliknande vattentornet på Norr byggdes och ledningar grävdes ned runtom i staden. 61 år senare 1968 ansåg man att dess kapacitet var för liten och beslut togs om uppförande av ett nytt torn i stadens östligaste del.

1970 stod den knappt 40 meter höga och i omfång enorma pjäsen invigningsklar i närheten av villabebyggelsen i Laggarhult.

Det nya tornet som fortfarande tjänstgör rymmer 6,5 miljoner liter vatten och väger då cirka 15 miljoner kilo. Vill man ta sig upp på taket har man 209 trappsteg att forcera. Ungefär som att ta trapporna till 14:e våningen i ett höghus.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

nostalgiKatrineholms-KurirenKatrineholm100 år
Relaterat