Under 2017 genomförde Tekniska verken i Katrineholm minskningar av aktivitetsnivån vid panncentralen öster. Anläggningen är en topp- och reservcentral som bara används vid driftstopp vid kraftvärmeverket i Katrineholm eller vid mycket kallt väder. Då aktivitetsnivån påverkar tilldelningen av utsläppsrätter för utsläpp av växthusgaser som bolaget har rätt till, är verksamhetsutövaren skyldig att anmäla förändringar till tillsynsmyndigheten Naturvårdsverket. Tekniska verkens anmälan till myndigheten kom in den 18 januari 2018, vilket var tre dagar för sent.

Därför har Naturvårdsverket nu beslutat att Tekniska verken ska betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.