Sedan den 23 mars håller stiftelsen Nordiska museet tillfälligt alla sina byggnader och anläggningar stängda för publik verksamhet. Det innebär att Julita gård inte kommer att öppna i påsk, som planerat.

Sedan början av mars har Nordiska museet på Djurgården haft ett stort tapp i antal besökare och därmed ett drastiskt intäktsbortfall. 

– Vi har ett stort jobb framför oss att tackla de effekter som inkomstbortfallet har på stiftelsens ekonomi i dag och i framtiden, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Artikelbild

| Eva Skyllberg är avdelningschef på Julita gård och hon berättar att man nu försöker hitta lösningar i den tuffa ekonomiska sits man befinner sig i.

Effekterna av Corona har slagit hårt mot stiftelsens ekonomi och nu har man tagit beslut om att ställa in sommarens visningsverksamhet på Julita gård, Tyresö slott och Svindersvik. Ambitionen är att Julita gårds park ändå ska vara tillgänglig för besökare i sommar.

Julita gårds avdelningschef Eva Skyllberg berättar att det nu pågår ett intensivt arbete för att hitta lösningar.

– Vi kommer att ha väldigt begränsade ekonomiska resurser, men jobbar för att göra det bästa av situationen och rädda det som räddas kan. Vi kommer i princip inte att kunna ha någon säsongsanställd personal vilket får väldigt allvarliga konsekvenser för verksamheten, säger hon. 

Under sommaren kommer Stora huset att vara stängt för besökare.

– Vi måste se till att vår verksamhet bedrivs på ett säkert sätt och vi kommer inte att kunna ha visningar i trånga lokaler.  Sen får vi se vad vi kan göra i övrigt, men i nuläget kan vi inte ge några besked. Nästa vecka kommer det att bli tydligare vad som gäller.