Presto växer genom uppköpet av konkurrenten PRE. Foto:

Presto växer genom nyförvärv

Katrineholm

Presto brandsäkerhet, med huvudkontor i Katrineholm, har köpt upp en tidigare konkurrent, PRE Risk & crisis management AB.

PRE är ett företag med omkring 30 anställda och med en omsättning på cirka 50 miljoner kronor. Det kan jämföras med Presto, som har drygt 400 anställda och omsätter över 600 miljoner.

Enligt Prestos vd Anders Danielsson blir tjänster inom brandsäkerhet en allt viktigare del i branschen och för Presto, vid sidan av den mer traditionella tillverkningen av brandsläckare i Katrineholm och av brandposter i Gnosjö.

– Tjänstesidan kommer mer och mer, så är det i alla branscher, så det är bara att bejaka det och satsa på det också, säger Anders Danielsson.

Det innebär att företaget ägnar sig även åt bland annat utbildning, konsultverksamhet och service. Danielsson beskriver PRE som ett "ganska komplett" företag inom brandskydd, som även det ägnar sig åt såväl tjänster som installationer av brandskydd.

– De har ett ganska likartat utbud som vi, så vi passar ihop väldigt bra. Vi kan komplettera varandra och utvidga vår marknad genom det här.

Enligt vd:n är förvärvet en del av den expansion, som Presto går igenom och som återspeglats även i tidigare förvärv

Nyförvärvet innebär även ett stöd för verksamheten i Katrineolm, i och med att efterfrågan på de brandsläckare som tillverkas här säkras; även PRE säljer Presto-produkter, enligt vd:n.

– Det här stärker sysselsättningen även i Katrineholm på sikt, säger Anders Danielsson.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmEkonomi/Företag
Relaterat