Samhällsbyggnadschefen Stefan Jansson. Foto:

Något lägre betyg i enkätundersökning bland företagare

Katrineholm

Företagarna i Katrineholm är något mindre nöjda med kommunen service 2017, jämfört med året innan. Det visar en enkätundersökning.

Det är en så kallad NKI-undersökning (nöjd kundindex), som för femte gången har genomförts i Katrineholms kommun. Indexet baseras på en enkät till företagare i kommunen, och syftar till att ta reda på vad företagarna tycker om kommunens myndighetsutövning.

Frågorna rör sex olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Sammantaget fick Katrineholm 69 poäng, vilket är något sämre än 2016 då resultatet hamnade på 74. Sämst betyg får området bygglov, med 55 poäng.

NKI-undersökningen genomförs i ett stort antal kommuner runtom i Sverige. Sett till alla kommuner, har företagarna blivit nöjdare med servicen genom åren. Även i Katrineholm kan en förbättring ses jämfört med år 2012 och 2014, även om kommunen alltså backar något jämfört med 2016.

69 poäng anses ändå ligga inom ramen för godkänt. Rikssnittet är 71 poäng och den kommun som fick bäst resultat, Haparanda, hade 92.

Stefan Jansson är samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun. Han säger att man nu inväntar en mer detaljerad rapport, där det närmare framgår hur de tillfrågade företagarna har svarat på de olika delfrågorna. Utifrån detta kommer det vara lättare att dra slutsatser.

Att just området bygglov får sämst betyg, tror samhällsbyggnadschefen åtminstone till en del kan förklaras med en hög personalomsättning under förra året.

För att få ytterligare förståelse för vad företagarna anser om kommunens service och för att förbättra sig, ska kommunen bjuda in företagare till ett möte i början av sommaren, berättar Stefan Jansson.

NKI-värden per område

Brandskydd: 59

Bygglov: 55

Markupplåtelse: 84

Serveringstillstånd: 77

Miljö- och hälsoskydd: 57

Livsmedelskontroll: 74

Totalt: 69

Siffrorna visar hur nöjda de tillfrågade företagarna är per myndighetsområde.

Källa: Katrineholms kommun.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunEkonomi/Företag
Relaterat