Björn Lindgren är regionchef för Svenskt Näringsliv. "Lokalpolitikernas ansvar för företagsklimatet är ett större ansvar än vad många inser", säger han.

Många sörmländska företag har övervägt att flytta

Sörmland

Var femte företagare i Sörmland har övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med bättre företagsklimat.

— Missköter man sitt företagsklimat är företagen faktiskt i viss utsträckning beredda att lämna kommunen, säger Björn Lindgren vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har frågat 1 028 företagare i Sörmland om de någon gång övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med bättre företagsklimat. 20 procent har svarat att de har gjort det. I Eskilstuna har 20 procent övervägt att flytta, I Strängnäs 18 procent och i Flen 25 procent.

Vingåker är den kommun i Sörmland som har högst andel företagare som har övervägt att flytta – 34 procent. Lägst andel är det i Katrineholm, 7 procent, följt av Trosa, 12 procent.

— Det kan vara en indikation på att det faktiskt kan göras skillnad lokalt. I företagsklimatet är det ett stort antal faktorer som man faktiskt äger i kommunen: Hur hanterar vi vår myndighetsutövning? I vilken utsträckning tillåter vi privata aktörer att vara utförare? På vilket sätt hanterar vi vår upphandling så att de lokala företagen har möjlighet att vara delaktiga? säger Björn Lindgren.

Undersökningen visar att de kommuner med högst andel företag som övervägt att flytta också är kommuner som kommer sämre ut i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet.

— Det vi ser just angående Flen är att där ger företagen ett relativt sett lägre betyg i vår undersökning. De ligger också relativt lågt i vår rankning.

Det motsatta gäller också, det vill säga de kommuner med låg andel företag som övervägt att flytta får också ett bra omdöme av företagsklimatet. Björn Lindgren lyfter fram Trosa som ett exempel på en kommun där politikerna har lyckats förbättra företagsklimatet.

— Trosa har ett bra företagsklimat. Det tar man nästan för givet nu. Man har haft det i snart 15 år, men innan dess hade man ett ganska dåligt företagsklimat. Det här blev ett fokus för kommunpolitikerna och sedan tog man tag i det och fick ordning på strukturer. Sedan dess har man haft ett bra företagsklimat.

Björn Lindgren menar att Katrineholm har gjort samma resa.

— Scania lämnade kommunen och man fick en hög arbetslöshet. Man kunde inte riktigt längre leva på de här storföretagen som hade varit ganska dominerande. Nu har vi under en 10-12-årsperiod haft en kontinuerlig förbättring av företagsklimatet där man har haft ett starkt fokus på de här frågorna från kommunpolitiken och från de högsta tjänstemännen.

Björn Lindgren säger att även Strängnäs har förbättrat sitt företagsklimat kraftigt de senaste 4-5 åren. Han tror också att Eskilstuna kommer att klättra på Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

— Det spännande nu är att följa och se vad som kommer att hända i till exempel Eskilstuna där man har satt väldigt tajt fokus på företagsklimatsfrågorna med sin Affärsplan Eskilstuna.

Har du övervägt att flytta din verksamhet till en kommun med bättre företagsklimat?

Vingåker: Ja: 34, Nej: 54, Vet ej: 13, Ranking 2016: 195

Oxelösund: 29, 62, 9, 171

Flen: 25, 70, 6, 228

Gnesta: 20, 72, 8, 73

Eskilstuna: 20, 73, 7, 210

Strängnäs: 18, 69, 13, 78

Nyköping: 18, 79, 4, 123

Trosa: 12, 85, 4, 9

Katrineholm: 7, 86, 6, 81

Sörmland: 20, 73, 7, -

Riket: 19, 72, 9, -

Källa: Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaSörmlandnäringsliv
Relaterat