Numera går kronofogden sällan ut för indrivning, det mesta sker från kontoret med datorns hjälp. Tidigare fanns ett kontor i Katrineholm men idag sköts verksamheten från Eskilstuna. Foto:

Kronofogdens arbete har förändrats

Katrineholm

Under 2016 startades hela 184 företag i Katrineholm. Samma period gick 14 företag i konkurs. Det är tufft att starta ett företag men statistiken visar att de allra flesta klarar sig och undviker konkurs.

Kronofogdemyndigheten har de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Från att ha knackat dörr och gjort fysiska utmätningar arbetar myndigheten mera datorbaserat. Börjar ett företag eller en privatperson att halka efter med sina betalningar får kronofogden tidiga signaler. Det är främst skatterna som syns tidigt i datorerna.

Då tas en första kontakt och företaget/personen uppmanas att betala sin skuld. Sker inte detta tas medel från till exempel utestående rotavdrag för att täcka företagarens skatteskuld. Detta kan vara ett hårt slag för verksamheten. Även andra tillgångar som utestående fakturor eller banktillgodohavanden kan användas för att täcka en skatteskuld, berättar en av kronofogdens anställda.

Katrineholms-Kuriren har pratat med en av myndighetens anställda med många år som anställd och han berättar att inställningen och arbetssättet har förändrats och att det i dag finns en mera positiv attityd när han har kontakter med företag och personer som är på obestånd. Nu kommer man inte bara ut och lappar allt från tv-apparater till soffor. Många tar kontakt och det går att resonera igenom situationen, hur skulderna har uppkommit och hur situationen ska kunna lösas på bästa sätt. Han menar också att det är till ens fördel att ta en så tidig kontakt som möjligt med kronofogdemyndigheten.

Tidigare fanns inte heller datorer och digitala register utan det mesta sköttes i pappersform. Kronofogden har möjlighet att gå in i många olika register idag för att hämta information. Alla statliga myndigheters mål förs direkt över till kronofogden. Den enskildes fordran får han eller hon inkomma med till kronofogden. När fordran sänds till den som krävs har denne tio dagar på sig att bestrida och då går den vidare till domstol. Bestrids den inte vinner den laga kraft efter dessa tio dagar och kan mätas ut.

Den som har en enskild firma eller är del i ett handelsbolag är personligt ansvarig för de skulder som kan uppkomma.

Kronofogde- myndigheten

Kronofogdemyndigheten arbetar med indrivning av både statliga och privata fordringar. Indrivning av statens fordringar handläggs som allmänna mål.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat