Många av dem som söker sig till Sverige för att arbeta jobbar inom IT-området. Bilden är dock tagen i ett annat sammanhang. Foto:

Elva har beviljats arbetstillstånd i år

Katrineholm

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU till Sörmland och Katrineholm är begränsad. Hittills i år har elva arbetstillsånd beviljats i Katrineholms kommun.

Personer från länder utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd, för att få jobba i Sverige. För att få det måste personen ha ett arbete i Sverige som uppfyller vissa krav, bland annat vad gäller lönen.

Hittills i år har 13 390 sådana tillstånd beviljats i landet, varav elva i Katrineholm och två i vingåker. I Katrineholm har antalet varierat ganska stort från år till år, förra året beviljades till exempel endast tre arbetstillsånd, medan det 2011 beviljades hela 30.

I ett fyrtiotal kommuner har inga arbetstillstånd beviljats i år. Den största yrkesgruppen totalt sett är IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare med totalt 3 455 arbetstillstånd 2017. I kategorin bärplockare och plantörer har 3 042 arbetstillstånd beviljats.

Det visar statistik som har sammanställts av nyhetsbyrån Siren.

Bland de sörmländska kommunerna är det den befolkningsmässigt största, Eskilstuna, som också har flest bevijlade arbetstillstånd hittills i år, 26 stycken, följt av Nyköping med 12. I Flen har sex personer fått arbetstillsånd hittills i år.

Arbetstillstånd ges till personer som sökt sig till Sverige just för att arbeta. Det handlar alltså inte om asylsökande eller sådana som beviljats uppehållstillsånd. Dessa är undantagna från kravet på arbetstillstånd. Statistiken för 2017 gäller för perioden januari till och med oktober.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmArbetsmarknadNäringsliv
Relaterat