• Helén Eriksdotter och Lars I Ericsson har nära till jobbet. Det är bara några få meter mellan det nybyggda bostadshuset och det gamla torpet som är företagets kontor. Foto:
  • Helén Eriksdotter och Lars I Ericsson trivs med att ha sitt kontor på nära håll i ett gammalt torp på gården i Viala. Foto:
  • Lars I Ericsson I det han trivs allra bäst med, ett växthus bland växter. Foto:
1/

Han leder teknikinstallationerna i Botaniska trädgården i Göteborgs nya växthus

Viala

Det lilla företaget ProGro AB i Viala har en stor del i om- och nybyggnationen av Göteborgs botaniska trädgård. Det är Lars Ericsson som har huvudansvaret för växthustekniken. Sammanlagt 22 konsulter arbetar med bygget av de nya växthusen.

Det är ett stort och omfattande arbete när tropiska växthuset på Botaniska trädgården i Göteborg ska förnyas. Nästan varje vecka finns Ericsson på plats i Göteborg. Hela den befintliga anläggningen ska bytas ut. Det ska skapas ett flertal olika klimatzoner och dessutom kommer det att byggas en högdel där besökarna ska kunna uppleva växtligheten från ovan.

Tanken är att anläggningen ska leva i 50–100 år och vara miljösmart. Till exempel ska dagvattnet från trädgården användas till toaletter och andra vattenuttag där det inte krävs drickskvalité på vattnet. Regnet som faller på anläggningens tak ska också tas till vara.

Här bidrar Lars Ericsson, ProGro AB, med sin erfarenhet av hur tekniken ska vara uppbyggd för att få allt att fungera.

Även de närliggande kommunerna har tagit del av Lars Ericssons kunskaper. När Katrineholms växthus skulle energioptimeras fanns han där och stöttade.

Från början arbetade du praktiskt med odling. Varför slutade du?

– Jag utvecklade en allergi och det var läkarna som satte stopp. Från början arbetade jag som säljare men övergick sedan till konsultarbetet och att sälja teknik till växthus. Idag kan vi leverera utrustning som gör hela processen från att jorden kommer in i balar till att krukorna slutligen har fått små plantor i sig utan en mänsklig hand, säger Lars Ericsson.

På kontoret i Viala finns även hustrun och delägaren Helén Eriksdotter. Hon arbetar med inhouseförsäljning och marknadsföring och hon berättar att man nyligen brutit ut uppvärmningsdelen ur ProGro AB och bildat ett nytt bolag, ProGro energi AB.

– Det var bäst så, vi arbetar med Italienska varmluftspannor som värmer växthus eller torkar säd åt bönder till exempel, berättar hon.

Lars Ericsson menar att det är en stor fördel med varmluften. Man behöver aldrig tappa ur något vatten under vintern när anläggningen stängs ner.

Vägen till Viala har gått från starten i Tungelsta via Torshälla i Eskilstuna för att nu ligga i Viala utanför Vingåker.

– Det här passar oss perfekt, vi köpte ett litet torp med mark att bygga på. För ett och ett halvt år sedan byggde vi ett nytt hus som smälter väl in i miljön och har torpet som kontor, berättar Helén Eriksdotter.

Lars Ericsson och Helén Eriksdotter

När paret är lediga så är det familjen där delar finns i Eskilstuna och vänner från Stockholm som gäller.

Helén Eriksdotter är även med i Vingåkers trädgårdsvänner. Lars går gärna ut i växthuset.

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkernäringslivodling växter