Signaturen Fundersam pensionär har tappat förtroendet för kommunalrådet i Katrineholm, efter alla turer inom hemtjänsten. Foto:

Vågar man bli gammal i Katrineholm?

INSÄNDARE

Äntligen så vågar medarbetare inom hemtjänsten bryta tystnadskulturen och berätta om sin arbetssituation, det är tydligen i tätorten som problemen finns. När jag läste Göran Dahlströms uttalande att han var förbannad över personalens arbetssituation och att de ska ha en mer än dräglig arbetssituation så tappade jag det lilla förtroende jag hade kvar för Göran Dahlström i rollen som kommunalråd.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Han är väl medveten om hur situationen är eftersom den här kommunen är toppstyrd. För några år sedan kallade han till sig alla rektorer och skällde ut dem och krävde att de skulle hålla sig inom budgetramarna oavsett förutsättningar, det var inte frågan om någon dialog där inte.

Det är inte bara delar av hemtjänsten som har problem, inom delar av äldreomsorgen är det likadant. Det är ofta personalbrist på grund av sjukfrånvaro och man får avslag på att kalla in vikarier.

Det händer att avdelningar står utan personal viss del av dag, samt att personal som har delegering för medicin saknas. Det händer att en person ska sköta 8-9 brukare (kunder) på en avdelning. Vi ska ha i åtanke att brukarna är kunder och betalar stora delar av sin pension för att få överenskomna tjänster utförda.

Efter Johanna Hellbergs Facebook- inlägg så lade förvaltningen ut på sin hemsida att hemtjänsten ska granskas och när man läser innehållet så har stora likheter med den värdegrund som tagits fram inom förvaltningen.

Men om det inte fungerar i dag, vad är det som säger att man inom befintlig budgetram och bemanning har möjlighet att lyckas med det förbättringsbehov som finns?

Vårdpersonalen ska ha en stor eloge, de gör ett fantastiskt jobb trots dåliga förutsättningar, det visar på ett stort engagemang.

Vad gör de fackliga organisationerna i den här frågan? Här måste de agera och ställa krav och följa upp att kommunen förbättrar arbetssituationen och sker inte det, så ska man anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Förra året visade förvaltningen ett stort underskott, räcker tillskottet? Det finns ett rykte bland personalen om att enheterna har ett sparkrav på 10 procent på sig för 2018, stämmer det?

Jag skulle vilja ha svar på följande frågeställningar.

• Hur ser processen ut för att kartlägga och förbygga den psykosociala arbetsmiljön utifrån den föreskrift som började gälla i mars 2016?

• Hur ser rutinen ut för att arbeta bort de avvikelser som personalen dokumenterar?

• Hur ser rutinerna för introduktion och inskolning ut och hur följs de upp?

• Vid förändringar av verksamheten ska det genomföras riskanalyser. Hur ser processen ut för utförandet riskanalyser inom förvaltningen och hur följs de upp?

• Finns det cykelhjälmar reflexvästar till personalen inom hemtjänsten?

• Hur fungerar tillsynen av kommunens cyklar, vem ansvara för att lysen etc. fungerar?

• Hur arbetar man med kompetensutveckling och personliga utvecklingsplaner?

• Hur arbetar man med ledarskapsutveckling?

Det kom ett brev från Göran Dahlström där han bland annat skriver att socialdemokraterna under nästa mandatperiod vill förstärka äldreomsorg, skola och sjukvård. Om inte jag minns helt fel så stod det ungefär likadant inför förra valet och vi ser resultatet.

Tyvärr känns Göran Dahlströms brev inte riktigt trovärdigt på den punkten. Tänk på det den 9 september!

Fundersam pensionär

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
Relaterat