Trygg omsorg för äldre

Insändare

Allt fler katrineholmare får uppleva sin hundraårsdag. Allt fler får bli gamla och samtidigt behålla god hälsa långt upp i åldrarna. Det är ett fint betyg för vårt välfärdssamhälle.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Vi socialdemokrater vill ha en äldreomsorg som utgår från våra äldre där det är möjligt att vara aktiv så länge man orkar på det sätt man själv vill. Vi behöver utveckla arbetssätten på våra boenden så att vi ökar de äldres delaktighet i verksamheten. Aktiviteterna ska ske under hela veckan varför det är viktigt att vi har en bemanning som möter behoven.

Måltiden är en av dagens höjdpunkter. Den bidrar till både social gemenskap och bättre hälsa. Vi ska fortsätta att servera klimatsmart mat som är lagad från grunden.

Vi behöver utveckla måltidsmiljöerna på våra boenden. Ett exempel på åtgärd är att bygga om Igelkottens matsal för att skapa en mer genuin och intim restaurangkänsla. Den enskilde ska även i ökad utsträckning själva kunna välja när de vill äta och ha flera olika maträtter att välja mellan.

När det gäller boendeplatser inom äldreomsorgen så ser vi socialdemokrater att det kommer att bli fler äldre i kommunen. Vi kommer under mandatperioden att öppna ett nytt äldreboende, Dufvegården, med nära 100 platser. Därutöver ska vi även påbörja arbetet med ett nytt trygghetsboende i KFAB:s regi där ålder går först. Befintliga äldreboenden ska renoveras utifrån de behov som finns.

Det vanligaste stödet till äldre är hemtjänst som ger möjlighet att bo kvar hemma med såväl trygghet som frihet. Vi ska ge äldre möjlighet till fler insatser utan biståndsbedömning. Nyckelfri hemtjänst för att minska administration och stress hos personalen är under införande och vi ska ha ett utvecklingsarbete att förbättra arbetsmiljön för personalen i hemtjänsten, där minutschemana skall arbetas bort. Detta prioriterar vi framför privatiseringar och sänkta skatter.

Ulrica Truedsson (S)

Ordförande vård och omsorgsnämnden

Torgerd Jansson (S)

Ordförande kommunfullmäktige

Läs mer om dessa ämnen

Insändare