Foto:

Personlig assistans- en viktig del av välfärden

INSÄNDARE

I juli 2018 var vi 14 522 personer (enligt statistik från assistanskoll.se) som är beviljade hjälpinsatsen Personlig assistans som går under LSS-reformen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Men nu när jag under den senaste tiden har sett och hört det rapporteras om omfattande neddragningar eller avslag vid nyansökningar av personlig assistans, så blir jag ledsen och besviken.

Regeringen väntar på en ny utredning om den personliga assistansen, men vad hjälper det barn och vuxna som fråntas eller får minskad hjälp idag. Deras liv förändras betydligt och de går miste om rätten att leva ett så bra liv som möjligt.

När assistanshjälpen minskar/fråntas så ökar krav och press på anhöriga som måste hjälpa den funktionshindrade familjemedlemmen och så ska det inte behöva vara. Man har rätt att få vara förälder/syskon som i vilken familj som helst.

Vi socialdemokrater värnar för en ökad trygghet och god välfärd för alla. Om vi menar allvar med detta, så måste vi stå upp för de funktionshindrades levnadsvillkor och rätten till ett bra liv efter individens unika förutsättningar!

Daniel Helmersson, (S), Vingåker

Assistansberättigad

Läs mer om dessa ämnen

Insändare