Personalärenden i Landstinget Sörmland

Insändare

Landstinget Sörmland är en av länets största arbetsgivare.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

I organisationen arbetar närmare 7 000 personer med vård, utbildning och kultur, i kök, vaktmästerier och IT-verksamhet. Liksom hos andra arbetsgivare, privata och offentliga, är människor med om händelser som ibland påverkar den egna eller hela arbetsplatsens situation och miljö. Som arbetsgivare gör Landstinget Sörmland därför många bedömningar under ett år i personalärenden. Beslut som påverkar enskilda medarbetare och Landstinget Sörmland som organisation.

Som arbetstagare kan man avsluta sin anställning genom att man säger upp sig. Då följer en uppsägningstid sedan skiljs parterna åt.

Arbetsgivarens möjligheter att säga upp ett anställningsavtal med en medarbetare är däremot starkt begränsad av lagen om anställningsskydd. Det krävs helt enkelt att många formella felaktigheter begåtts för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd. Det gäller såväl chefer som andra medarbetare. Skyldigheterna är långtgående som arbetsgivare i offentlig verksamhet.

Men vad händer då en hel arbetsgrupp påverkas negativt av att en person inte fungerar i sin anställning på sin arbetsplats utan att det finns formellt hållbara skäl att avsluta anställningen? Ska den situationen då få fortgå och riskera att bli värre, göra att andra medarbetare söker sig från sin arbetsplats, mår dåligt och på sikt rasera en verksamhet? I sällsynta situationer kan särskilda överenskommelser om villkor för att avsluta en anställning faktiskt vara nödvändigt, i sådana fall kan det förekomma ersättningar. Det sker när alla andra vägar är prövade. Alternativet som återstår är en i värsta fall uppslitande rättsprocess. I varje enskilt fall sker det efter noggranna överväganden.

Vi har också att hantera situationer då medarbetare vill lämna sin chefsposition för att återgå till sin grundanställning. Det kan handla om läkare som varit chef för en verksamhet, sjuksköterskor som har en tillsvidareanställning på en klinik men under en period valt att prova att arbeta på en annan klinik. Detsamma gäller generellt för medarbetare som tillfälligt jobbar i en annan verksamhet eller i en annan befattning.

Landstinget Sörmland bidrar till ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi följer arbetsmarknadslagar och vi vårdar de kollektivavtal som träffas mellan oss som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Ersättningar de senaste två åren:

Anställningar som avslutats med ekonomisk ersättning berör tre promille av de anställda i landstinget.

Totala värdet av ersättningarna motsvarar en promille av lönesumman i landstinget.

Ersättningen är i snitt 240 000 per individ.

I förhållande till medellönen i landstinget (34425) är den genomsnittliga ersättningen sju månadslöner. Alltså uppsägningstiden, när en anställning sägs upp av arbetsgivaren, plus en månad.

Jan Grönlund

Landstingsdirektör

Landstingsdirektör Jan Grönlund.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandLöner
Relaterat