Bildningsnämndens ordförande, Johan Söderberg (S), får ett antal följdfrågor från signaturen Undrande. Foto:

Lovar ni färre elever i varje klass?

Insändare

Följdfrågor till Johan Söderberg (S) "Två nya skolor, nya förskolor och fler pedagoger" i KK 180905.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Du skriver att ni genom att bygga två nya skolor ökar antalet klassrum och möjliggör för mindre barngrupper. Betyder det att ni lovar att det verkligen kommer att bli färre elever i varje klass när Östra och Västra skolan slås ihop, eller ska bara "möjligheten" finnas?

Du skriver att det är viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsplats. Hur tänker ni att kommunen ska bli en attraktiv plats för nyutexaminerade lärare? Höga löner och rimlig arbetsbörda är det som studenter talar om när de funderar på valet av arbetsplats. Vad kan ni erbjuda?

Du skriver att utemiljön på skolgårdarna behöver förbättras samt att ni ska bygga 20 nya förskoleavdelningar.

Några av dessa avdelningar kommer att placeras invid Östra skolan.

Förskolebarn behöver också utrymme, utrymme som eleverna på Östra skolan måste avvara. Hur rimmar detta med att utemiljön ska förbättras?

Undrande

Läs mer om dessa ämnen

Insändare