Klimatdebatten behöver ett helhetsperspektiv

Insändare

Klimatet är vår tids stora utmaning. Frågan är global, men avgörandet för att lyckas är ofta lokalt.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Ofta förenklas den komplexa klimatfrågan i debatten, där helhetsperspektivet saknas. Om Sverige ska kunna göra en stor skillnad i världen så kräver det att vi kan visa att vi kan minska våra utsläpp på ett effektivt sätt och vi samtidigt kan upprätthålla tillväxt i landet. Det är nyckeln för att andra länder ska vilja följa oss, vilket är själva poängen. Gör andra bra saker behöver vi snabbt ta till oss dem.

Men om vår klimatpolitik är ineffektiv och leder till att människor får det sämre, då kommer ingen att vilja gå Sveriges väg. Klimatpolitiken måste vara hållbar för såväl jorden, människorna som ekonomin. En hållbar politik tar ansvar för helheten.

Petter Söderblom (M)

Kandidat Regionfullmäktige Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare