Johan Söderberg svarar Ewa Callhammar om förskolan.

Hitta inte på egna tolkningar

Insändare

Svar på insändare från Ewa Callhammar (7/8)

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Ewa Callhammar påstår i en insändare att uppföljningen av Katrineholms kommuns Kommunplan 2015-2018 inte stämmer. Att det inte är sant att det har skapats 20 nya förskoleavdelningar under den perioden, utan att det bara är sju som har tillkommit. Det är klart att siffrorna inte stämmer när Ewa i ena läget jämför hur många förskoleavdelningar det fanns i januari 2015 totalt i kommunen, med hur många kommunala avdelningar det finns i dagsläget. I siffran för 2015 fanns nämligen tre förskoleavdelningar i privat regi med, och det blir därför ingen jämförbar siffra. 2015 var även Regndroppens förskola organiserad i fem ”basgrupper”, som redovisades som fem avdelningar. Numera redovisas den förskolan som två avdelningar, samtidigt som tre nya avdelningar, i separata byggnader, har tillkommit. Detta vet Ewa, men låtsas förstås inte om det i sin uträkning. Sanningen är att till dags dato har 20 nya avdelningar skapats under perioden, men alla nya avdelningar har dock inte inneburit en utökning av det totala antalet avdelningar. Till exempel har en ny förskola i Forssjö, med fyra avdelningar, ersatt de tidigare tre avdelningarna.

Ewa påstår även att personaltätheten inte har ökat i förskolan. I den offentliga statistiken kan man lätt se att antal barn per personal har minskat från 6,3 år 2015 till 5,2 år 2017 (som är den senast tillgängliga statistiken). Däremot har dessvärre andelen förskollärare bland de anställda minskat, där bildningsförvaltningen jobbar hårt för att rekrytera nya förskollärare.

Att jämföra antalet inskrivna barn i januari ett år med juni ett annat år, är inte heller rättvisande för helhetsbilden. Som Ewa mycket väl vet så är antalet inskrivna alltid som flest i maj/juni, då nya inskolningar pågår samtidigt som 6-åringarna är på väg att lämna förskolan för förskoleklassen.

Det finns tillräckligt stora utmaningar att arbeta vidare med inom förskolan i Katrineholm, med bland annat en stor ökning av antalet barn och ökade svårigheter att rekrytera behörig personal, utan att behöva hitta på egna tolkningar av förskolans utveckling under mandatperioden.

Johan Söderberg (S)

ordförande bildningsnämnden

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

FörskolaInsändarebarn och familj
Relaterat