Foto:

Har en riskbedömning gjorts angående guppen?

INSÄNDARE

I den organisation jag jobbar följer vi lagar och regler och innan nya beslut ska tas ska alltid en riskbedömning göras.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Det innebär:

– undersöka: samla in information och hitta olika risker.

– riskbedöma: värdera risken utifrån hur allvarlig den är

– åtgärda: föreslå åtgärder, värdera effekten av dem, skapa handlingsplan och genomföra åtgärden

– kontrollera: kontrollera om åtgärderna blivit gjorda och utvärdera om man fått den effekt man ville

Min fråga är om en riskbedömning skett angående alla gupp i staden. Har man tagit upp ökade luftföroreningar eftersom det inte blir ett jämt trafikflöde, har man tagit med riskerna för yrkestrafiken: bussförare, ambulansförare, budbilar och så vidare?

Har man bedömt risken för skadade patienter på bår i ambulanstransporter? Har man räknat med snöskottning?

Så min fråga till de berörda är: har ni gjort riskbedömning och räknat med alla risker? Om ni utvärderar nu, är ni nöjda med resultatet?

Flertalet av kommunens invånare verkar inte vara det och verkar se andra effekter än vad ni av allt att döma tänkt på.

Visst är det bra med sänkt hastighet för cyklister och gångare men i en riskbedömning ser man på helheten och det verkar ni inte ha gjort.

Många gupp har dessutom oerhört höga kanter: till exempel den vid Eriksbergsvägen / Åsgatan samt Eriksbergsvägen/ Jägaregatan, och på andra ställen har det redan blivit "gropar" vid guppen.

Ur miljösynpunkt är detta med gupp helt befängt eftersom avgaserna och miljöföroreningarna ökar vid ojämnt trafikflöde.

Banansvängen blev väl inte riktigt heller som den var tänkt, då många som skall mot Vingåkershållet vissa tider blir stående länge vid Oppundavägen då de inte har en chans att komma ut.

Där kanske en rondell skulle ha passat bättre?

Trafiksituationen i Katrineholm är bedrövlig. Jag hoppas ni utvärderar, har gjort och följer upp med riskbedömning. att ni gör om och gör rätt. För alla.

Susanne

Läs mer om dessa ämnen

Insändare