"De fiskar som har hittats döda är artbestämda till braxen, björkna och mört. Vi misstänker att fiskarna dött av syrebrist vilket kan inträffa exempelvis när vattenståndet och flödet är lågt i vattendrag.", skriver Linda Aldebert på kommunen Foto:

Fisken dog av syrebrist

INSÄNDARE

Svar till: "Varför dör fisken?" KK181210.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Hej Krister, det är tråkigt när detta uppstår och tack för att du uppmärksammar oss på problemet.

Vi har varit och tittat i diket, genomfört en sedimentprovtagning, fotograferat och varit i kontakt med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund i frågan.

De fiskar som har hittats döda är artbestämda till braxen, björkna och mört. Vi misstänker att fiskarna dött av syrebrist vilket kan inträffa exempelvis när vattenståndet och flödet är lågt i vattendrag.

Vi utreder nu möjligheten att försöka avlasta diket genom att leda vatten åt ett annat håll och att planera området i anslutning till Lasstorpsdiket så att vattnet ska få ta plats och renas i exempelvis en våtmark. Ett första steg är att rensa nuvarande dike så att vattnet lättare kan ta sig ut mot Näsnaren, vilket förhoppningsvis kommer påverka syresättningen på vattnet. Det här arbetet kommer att påbörjas så snart provsvaren analyserats från provtagning av sedimenten i diket.

Har du fler frågor om det arbete som pågår runt Näsnaren är du välkommen att kontakta mig.

Linda Aldebert

Miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Läs mer om dessa ämnen

Insändare