Insändarskribenten berättar om hur den demenssjuka föräldern har det i Finland. Foto:

Ett exempel från äldrevården i Finland

INSÄNDARE

Äldreomsorgen diskuteras också i Finland. Min mamma är 90 år och demensen blir värre, orken är borta, benen bär inte, den mesta av tiden bara vilar hon.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Hon tas inte emot på ett “hem”, hon klarar sig ju hemma, ensamheten är inget skäl, eller att hon är halvblind eller att båda barnen bor i Sverige. Hjälp ska ordnas hem: alla ska bo hemma tills “ena benet redan är i graven”, eller man kanske hinner dö.

Det är brist på personal och när ingen kommer äter hon varken mat eller sina mediciner. Det kommer hon inte på själv, hon känner ingen hunger.

Färdiga matträtter levereras från affären men hon vet inte längre ens hur man använder mikro. Därför måste våldpersonalen ha koll.

Ett exempel på äldre"vården" i Finland. Vi får sätta vårt hopp till nyanlända och att de satsar på karriären inom vården.

Dottern H-A till lilla mamma hemma i Finland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare