De allra flesta vuxna kan hantera sitt alkoholdrickande och hålla det till rimliga mängder. Men inte alla, skriver insändarskribenterna. Foto:

En beroendevård utan skuld och skam via primärvården

Insändare

Semestern är över. Facebook-inläggen med öl- eller drinkglaset i fokus blir färre och färre. Men suget efter alkohol finns kvar hos många.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

De allra flesta vuxna kan hantera sitt alkoholdrickande och hålla det till rimliga mängder. Men inte alla. I Sverige dricker ca en miljon personer så mycket öl och vin att de skadar eller riskerar skada sin hälsa. Av dessa har cirka 350 000 utvecklat ett beroende. Dagens vård är till stor del anpassad till behoven hos den lilla grupp på 50 000 personer med de allra största problemen.

För att förhindra att ett riskbruk utvecklas till ett beroende är lättillgänglig vård, anpassad utifrån den enskildes individuella behov avgörande. Kunskap och metoder finns, men den måste spridas till hela landet. Vi vill därför ge staten ansvar för sjukvården. Men också ge mer resurser till primärvården som en del i att förstärka och intensifiera missbruks- och beroendevården.

Idag delas ansvaret för missbruks- och beroendevården av socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Den allra största delen av personerna som dricker för mycket är socialt välfungerande. Ändå väntas Socialtjänsten vara den första kontakten vid alkoholproblem. Effekten av dagens organisation blir därför att många som är i behov av vård, väljer att inte söka någon hjälp alls. Vi är beredda att se över huvudmannaskapet för att skapa en beroendevård utan skuld och skam.

Pia Steensland (KD)

Riksdagskandidat i Sörmland och alkoholforskare

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Sjukvårdspolitisk talesperson

Läs mer om dessa ämnen

Insändare