Bättre stöd genom delaktighet

Insändare

Funktionsstödsomsorgen är viktig för många människor i Katrineholm.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Vi socialdemokrater vill ha en verksamhet där det är möjligt att vara aktiv på det sätt man vill. Aktiviteterna skall ske under veckans alla dagar och verksamheten anpassas efter detta.

Vi vill därför stärka arbetet kring aktivitet på våra boenden, såväl sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter som fysiska aktiviteter. Vi ska fortsätta att servera klimatsmart, god och nyttig mat, lagad från grunden av svenska, närproducerade och ekologiska råvaror i vår dagliga verksamhet.

När det gäller boendeplatser inom funktionsstödsområdet så ser vi att utvecklingen med fler personer med behov av stöd av kommunen fortsätter att öka. Vi vill därför prioritera arbetet kring planering och byggande av nya LSS och SoL-boenden utifrån behovet. Vi behöver även renovera befintliga LSS-boenden utifrån de behov som finns.

I funktionsstödsområdet vill vi fortsätta arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter när det gäller att öka individers inflytande över sin vardag.

Det täta samarbete som finns mellan kommunen och funktionsrättsrörelsen ska fortsätta. Det är när bred kompetens och erfarenhet tillvaratas i kommunens planering som Katrineholm på ett konstruktivt sätt blir tillgängligt för alla.

Vi socialdemokrater vill att alla ska känna sig delaktiga i samhället utifrån sina egna förutsättningar.

Ulrica Truedsson (S)

Ordförande vård- och omsorgsnämnden

Anneli Hedberg (S)

Ordförande funktionsrättsrådet

Läs mer om dessa ämnen

Insändare