Alla behöver ta ansvar för att slönga skräpet där det hör hemma – i papperskorgen, skriver Stefan Ivarsson från Katrineholms kommun. Foto:

Alla behöver ta ansvar

Insändare

Svar på insändaren ”Det finns för få soptunnor” i KK 31 augusti.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

I Katrineholms kommun finns cirka 300 papperskorgar. Dessa finns lite överallt, i centrala Katrineholm som i kransorterna. Det är service- och teknikförvaltningen som ansvarar för skötsel och städning av samtliga grönytor i hela kommunen. Ansvaret gäller även de nio kommunala badplatserna, samtliga lekplatser, utemiljön kring förskolor, skolor och äldreboenden. I det uppdraget ingår även att kontinuerligt tömma våra papperskorgar.

Vi tycker precis som ”pensionerad lantmästare” att skräp i naturen är helt fel. Därför behöver alla ta ansvar för att slänga sitt skräp där det hör hemma, i den närmaste papperskorgen och inte bredvid.

Vänliga hälsningar,

Stefan Ivarsson

Enhetschef Parkenheten, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Läs mer om dessa ämnen

Insändare